Aktualności

Nagroda NATO, SET Panel Early Career Award dla prof. Piotra Samczyńskiego

Diploma NATO - SET Panel Early Career Award - Piotr Samczyński

Dr. hab Piotr Samczyński, prof. PW został wyróżniony nagrodą NATO,
SET Panel Early Career Award.

Ta bardzo prestiżowa nagroda przyznawana jest przez NATO Science
and Technology Organisation. Jest to pierwsza tego typu nagroda
(w tej kategorii) dla Polaka w NATO.
   

Diploma_NATO_SET_EC_Award

   

Nagroda przyznana została za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz Panelu NATO SET,
w tym w szczególności za przewodnictwo pracom grupy badawczej NATO SET-258 nt. Deployable Multiband Passive/Active Radar (DMPAR) - Deployment and Assessment in Military Scenario poświęconej nowatorskiej tematyce wielopasmowych radarów aktywno-pasywnych i wybitny wkład w rozwój tej technologii, której rozwiązania planowane są do wdrożenia w armiach krajów członkowskich NATO w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat.

Piotr Samczyński aktywnie uczestniczy w pracach grup badawczych Panelu SET NATO STO od 2008 roku, a w roku 2017 został wybrany na przewodniczącego grupy NATO SET-258, która prowadzona jest pod jego kierunkiem od marca 2018.

   

Sensors and Electronics Technology Panel Early Career Award - dr. Piotr Samczyński

Informacja o nagrodzie:

   

Laureatowi serdecznie gratulujemy!