Aktualności

Prestiżowe nagrody dla naukowców z Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI

SET Panel Excellence Award 2020

   
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa i dr hab. inż. Piotr Samczyński,
prof. uczelni z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
zostali laureatami SET Panel Excellence Award 2020.

   

Portrety prof. Krzysztofa Kulpy i prof. Piotra Samczyńskiego

   
Wyróżnienie jest przyznawane przez Panel Sensors & Electronics Technology (SET) należący
do organizacji Science and Technology Organization (STO), która działa w ramach struktur NATO.
     

   
Sprawne przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia NATO SET APART-GAS wymagało zaangażowania olbrzymich środków technicznych oraz dodatkowych nakładów ludzkich,
które zapewniła także kadra Pracowni Technik Radiolokacyjnych ISE, wykazując ogromny wysiłek
i szczególne zaangażowanie wykraczające poza standardowe obowiązki.    

Poza laureatami będącymi przewodniczącymi grup NATO SET-242 i SET-258, w ćwiczeniu aktywny udział wzięły następujące osoby z Pracowni Technik Radiolokacyjnych ISE, WEiTI, PW:

 • dr hab. inż. Mateusz Malanowski, prof. uczelni
 • dr inż. Damian Gromek
 • dr inż. Krzysztof Radecki
 • mgr inż. Karol Abratkiewicz
 • mgr inż. Krzysztof Dąbrowski
 • mgr inż. Filip Michalak
 • mgr inż. Marek Płotka
 • mgr. inż. Krzysztof Stasiak
 • mgr. inż. Marcin Żywek
 • inż. Aleksander Droszcz
 • Anna Janus

   
Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy!

   

Nasi naukowcy zostali docenieni za aktywne i efektywne kierowanie pracami międzynarodowych
grup eksperckich oraz zorganizowanie i przeprowadzenie testów technologii.

Prof. Krzysztof Kulpa przewodzi grupie NATO SET-242 Passive Coherent Locators on Mobile Platforms 
a prof. Piotr Samczyński – grupie NATO SET-258 Deployable Multiband Passive/Active Radar Deployment and Assessment in Military Scenario. Zespoły te skupiają czołowych naukowców z całego świata specjalizujących się w technologiach radarowych, w szczególności w nowatorskich rozwiązaniach dotyczących radarów pasywnych oraz fuzji radarów pasywnych i aktywnych.

Pomiary przeprowadzone zostały w kilku lokalizacjach na terytorium północno-zachodniej Polski
we wrześniu 2019 roku. Uczestniczyli w nich naukowcy, przedstawiciele przemysłu i wojska
z dziesięciu krajów. W ćwiczeniu APART-GAS wzięło udział ponad 70 uczestników reprezentujących naukę, przemysł oraz przedstawicieli użytkowników wojskowych z dziesięciu krajów: ośmiu krajów NATO, w tym z Polski oraz z dwóch krajów PfP (Partners for Peace): Szwajcarii i Australii. 
Dzięki zaangażowaniu naszych naukowców udało się połączyć starania obu grup, a w efekcie – zorganizować i przeprowadzić w Polsce ćwiczenie NATO o nazwie APART-GAS (ang. Active Passive Radar Trials – Ground-based, Airbone, Sea-borne). Jego głównym celem było przetestowanie dostępnych prototypów i demonstratorów radarów pasywnych (w tym tych tworzonych przez badaczy z Politechniki Warszawskiej) oraz ich współpracy z siecią radarów aktywnych.

Więcej informacji na temat tego ćwiczenia można znaleźć w poniższych materiałach: