Aktualności

Nagroda dla dr Mateusza Ostaszewskiego

Dr Mateusz Ostaszewski

Dr Mateusz Ostaszewski otrzymał Nagrodę im. Witolda Lipskiego. Wyróżnienie przyznawane jest młodym polskim informatykom przez Fundację Kościuszkowską.

Mateusz Ostaszewski w dziedzinie „zastosowań informatyki” obronił doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. W trakcie przygotowywania rozprawy współpracował z prof. Leonardo Banchi oraz odbył staż naukowy na UCL u prof. Simone Severini. Po doktoracie nawiązał współpracę z grupą badawczą pod kierownictwem prof. Vedrana Dunjko (Leiden University). Aktualnie odbywa staż podoktorski na Politechnice Warszawskiej. Był laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz stypendium doktorskiego Etiuda. Związany jest również z grupą Computer Vision Lab utworzoną na naszym Wydziale przez prof. Tomasza Trzcińskiego. 

W swoich badaniach koncentruje się na konstrukcji i optymalizacji obwodów kwantowych, których celem jest rozwiązywanie problemów z chemii kwantowej. Wyniki prac mogłyby być wykorzystywane na przykład w produkcji leków.

Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki i za udokumentowany publikacjami dorobek naukowy. Została ustanowiona w 2005 r. i upamiętnia jej patrona – pioniera polskiej informatyki, wybitnego uczonego o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych. W tym roku odbyła się 18. edycja konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego.