Aktualności

Prof. Krzysztof Kulpa został wyróżniony prestiżową nagrodą NATO, SET Panel Excellence Award

Dyplom NATO SET Panel EWxcellence Award

Prof. Krzysztof Kulpa został wyróżniony prestiżową nagrodą NATO, SET Panel Excellence Award, za kierowanie serią wykładów NATO dotyczących technologii radarów pasywnych jako Lecture Series Director. Wykłady prowadzone były w latach 2017-2019 przez międzynarodowa grupę specjalistów i prowadzone w wielu ośrodkach naukowych i wdrożeniowych w krajach NATO: USA (Dayton, Lawrence, Philadelphia), Włochy (Pisa), Poland (Warsaw), Wielka Brytania (London), Norwegia (Kjeller), Grecja (Athens) i Portugalia. (Lisbona).

Prof. Krzysztof Kulpa na co dzień kieruje Pracownią Technik Radiolokacyjnych, jest też zastępcą dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa. Specjalizuje się w obszarze przetwarzania sygnałów za pomocą technik cyfrowych, w szczególności sygnałów radarowych. Dzięki wybitnym osiągnięciom jest konsultantem i częstym prelegentem grup naukowych NATO STO, koordynatora międzynarodowych badań nad przełomowymi technologiami przyszłościowymi z zakresu obronności, które mają szansę na wdrożenie w perspektywie od kilku lat do trzech dekad.