Aktualności

Nagroda NATO Science and Technology Organisation

Naukowcy z naszego Wydziału; prof. Krzysztof Kulpa, prof. Mateusz Malanowski i prof. Piotr Samczyński, zostali docenieni za istotny wkład w działania grupy roboczej SCI-281 Solutions Advancing Next Generation Radar Electronic Attack. W swojej pracy zespół skupił się na tematyce walki radioelektronicznej (electronic warfare) w odniesieniu do nowych rozwiązań radiolokacyjnych. Wysoki poziom naukowy i nowatorstwo rozwiązań zaproponowanych przez grupę zostało wysoko ocenione w NATO STO, co zaowocowało wyróżnieniami SCI Panel Excelence Award.

Politechnika Warszawska od dwóch dekad jest zaangażowana w prace NATO STO, koordynatora międzynarodowych badań nad przełomowymi technologiami przyszłościowymi z zakresu obronności, które mają szansę na wdrożenie w perspektywie kilku lat, a maksymalnie trzech dekad.

Prof. Krzysztof Kulpa na co dzień kieruje Pracownią Technik Radiolokacyjnych, jest też zastępcą dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa. Specjalizuje się w obszarze przetwarzania sygnałów za pomocą technik cyfrowych, w szczególności sygnałów radarowych.

Prof. Mateusz Malanowski kieruje Zespołem Radiolokacji Pasywnej w Pracowni Technik Radiolokacyjnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują cyfrowe przetwarzania sygnałów i radiolokację, w szczególności detekcję obiektów, estymację parametrów, śledzenie obiektów i obrazowanie radarowe.

Prof. Piotr Samczyński kieruje Zespołem Radarowych Technik Obrazujących w Pracowni Technik Radiolokacyjnych. Naukowo zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, przetwarzaniem sygnałów radiolokacyjnych, radarami z syntetyczną aperturą i radarami pasywnymi.

W lutym tego roku prof. Samczyński otrzymał wyróżnienie NATO SET Panel Early Career Award, a w maju wraz z prof. Kulpą został laureatem SET Panel Excellence Award.