Aktualności

Analizy cytowań przygotowywane na życzenie przez Bibliotekę Wydziału

Biblioteka Wydziału EiTI zaprasza pracowników naukowych do zgłaszania zapotrzebowania na analizę cytowań.

Na Państwa życzenie przygotowujemy analizę z trzech baz naukowych: Web of Science Core Collection, Scopus i Google Scholar. Możemy sporządzić zestawienie zawierające:

  • ogólną liczbę cytowań publikacji z uwzględnieniem i wykluczeniem autocytowań,
  • szczegółową liczbę cytowań konkretnych publikacji,
  • liczbę cytowań poszczególnych publikacji z wykazem prac cytujących,
  • wartość wskaźnika h-index,
  • sumaryczną wartość Impact Factor.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o pisanie na adres biblioteki BWEPW@elka.pw.edu.pl  
lub kontakt z kierowniczką biblioteki Olgą Bogatek: o.bogatek@elka.pw.edu.pl .