Aktualności

Dofinansowanie publikacji w 2023 r.

  
Zapraszamy do lektury nowego Zarządzenia Dziekana na temat 
Dofinansowania działalności publikacyjnej.

Więcej informacji na stronie www»