Aktualności

Funkcjonowanie PW w semestrze zimowym 2021/2022

Na zdjęciu Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Ukazał się komunikat Rektora na temat kształcenia i pracy w najbliższym semestrze. Przewidujemy, że kształcenie (we wszystkich formach) będzie prowadzone w trybie stacjonarnym mieszanym, co oznacza zdalne zajęcia dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych oraz stacjonarne zajęcia
w pozostałych przypadkach. Równocześnie wszyscy pracownicy powracają do standardowego trybu pracy (tryb zdalny jest możliwy w szczególnych, indywidualnych przypadkach).

Informacje dotyczące nowego roku akademickiego są zawarte w komunikacie Rektora nr 2/2021.