Aktualności

Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy

  
Huawei Polska i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie
o współpracy. Strony deklarują wymianę doświadczeń oraz wspólne działania w zakresie rozwoju Sztucznej Inteligencji. Partnerstwo
z tak istotną uczelnią wyższą to kontynuacja działań na rzecz rozwoju polskiej nauki.

  

Uroczyste podpisanie miało miejsce 5.06.2020 r. w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Uczelnię reprezentował Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, zaś z upoważnienia JM Rektora PW podpisu dokumentów dokonał Prodziekan
ds. Nauki Wydziału Elektroniki i Techniki Informacyjnych PW, prof. dr hab. inż. Piotr Tatjewski.

Dzięki partnerstwu studenci i pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej zyskają dostęp
do najnowszej technologii opartej na AI, w tym do sztandarowego rozwiązania firmy - Huawei Atlas. Umowa obejmuje także rozpoczęcie prac przygotowawczych mających na celu stworzenie wspólnego laboratorium badawczego.

Dzięki aktywnemu organizowaniu zajęć i zacieśnianiu więzi z Politechniką Warszawską, Huawei Polska liczy na możliwość współpracy z najbardziej utalentowanymi studentami z dziedziny technik informacyjnych w Polsce. Najlepsi mogą w przyszłości znaleźć pracę w m.in. w warszawskim centrum badawczo-rozwojowym Huawei, skupionym na rozwoju sztucznej inteligencji.

„W strukturach Huawei, nie tylko na poziomie Polski, jest wielu specjalistów, którzy pierwsze kroki
w dziedzinie technik informacyjnych stawiali właśnie na Politechnice Warszawskiej. Jestem przekonany,
że współpraca z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW przyniesie nam obopólne korzyści,
a w rezultacie przyczyni się do rozwoju polskiego społeczeństwa” – powiedział Bao Jianlin Dyrektor zarządzający Huawei Polska.