Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 - wyniki konkursu dla kierunku Inżynieria biomedyczna

W tegorocznej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska, nagrodzono:

Zwycięska praca (przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego - Superstar 4 Science 2022)

 • Tytuł Pracy: Aplikacja mobilna "Dzienniczek seniora"
 • Autorzy: inż. Zuzanna Adamiuk
 • Promotor: dr inż. Robert Kurjata

Aplikacja mobilna „Dzienniczek Seniora” to projekt umożliwiający osobom starszym przechowywanie wyników codziennych pomiarów. W pracy przedstawiono proces implementacji programu na system operacyjny Android ze szczególnym naciskiem na interfejs graficzny odpowiedni dla wybranej grupy docelowej. Zaimplementowano również możliwość dodawania przypomnień o badaniach, które wysyłane są do użytkownika w formie powiadomień push. W pracy opisano wykorzystane technologie oraz narzędzia – zwrócono szczególną uwagę na sposób w jaki komunikują się ze sobą warstwy kliencka i serwerowa aplikacji.

Wyróżnienie pierwszego stopnia

 • Tytuł Pracy: Aplikacja do czasowo-przestrzennej analizy chodu za pomocą czujnika głębi.
 • Autorzy: inż. Magdalena Kryczka
 • Promotor: dr inż. Jakub Wagner

Opracowano aplikację w środowisku MATLAB pozwalającą na czasowo-przestrzenną analizę chodu człowieka. Aplikacja ta umożliwia rejestrację sekwencji obrazów głębi za pomocą czujnika Microsoft Kinect v2 oraz estymację wybranych parametrów czasowo-przestrzennych, charakteryzujących chód człowieka zarejestrowany na nagraniu. Zaimplementowano algorytm służący do przetwarzania danych o położeniu stóp w kolejnych chwilach czasowych w celu wyznaczenia wartości wybranych parametrów charakteryzujących chód człowieka. Skuteczność zaimplementowanego algorytmu estymacji czasowo-przestrzennych parametrów chodu została sprawdzona poprzez porównanie otrzymanych wyników z wynikami uzyskanymi za pomocą platformy tensometrycznej Zebris.

Wyróżnienie drugiego stopnia

Tytuł Pracy: Badanie metodą Monte Carlo wpływu wybranych parametrów wiązki pierwotnej na wiązkę terapeutyczną akceleratora elektronów do radioterapii śródoperacyjnej.
Autorzy: inż. Aneta Bień
Promotor: prof. nadzw. dr hab. Przemysław Adrich

Celem pracy była ocena wpływu niedoskonałości układu formowania akceleratora na parametry wytwarzanej wiązki terapeutycznej. Obiekt badań stanowił konstruowany w Narodowym Centrum Badań Jądrowych akcelerator elektronów do terapii śródoperacyjnej. Badania skupiały się na wpływie przesunięcia wiązki pierwotnej względem osi centralnej układu formowania na ww. parametry wiązki terapeutycznej. Symulacje pracy akceleratora przeprowadzone zostały w aplikacji stworzonej za pomocą zestawu narzędzi Geant4.

Wszyscy Laureaci zostali uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE. Zwycięskie prace oraz wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymały dodatkowo nagrody rzeczowe. Autorom prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy! Link do ogłoszenia Organizatora Konkursu: https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/ 

Uczestnikiem konkursu "Engineer 4 Science 2022" mógł być Absolwent, który który uzyskał tytuł Inżyniera, a jego praca dyplomowa została oceniona przez Promotora i Recenzenta na dwie bardzo dobre oceny. W procesie oceny prac Jurorzy kierowali się następującymi kryteriami:

 • aktualność problemu,
 • innowacyjność,
 • pomysł na realizację tematu,
 • wartość merytoryczna,
 • poziom wykonania części praktycznej.

Prace Laureatów konkursów lokalnych „Engineer 4 Science 2022” są automatycznie kwalifikowane do Konkursu Super Star 4 Science 2022 oraz do Konkursów tematycznych, odbywających się na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs "Engineer 4 Science" to cykliczne wydarzenie organizowane przez 4 Science Institute Sp. z o. o. Patronem „Engineer 4 Science 2022” jest PS IEEE (Polska Sekcja Institute of Electrical and Electronics Engineers), GovTech Polska oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Partnerem Biznesowymi oraz fundatorem nagród Konkursu jest firma: AssisTech, Roche Global IT Solution Centre, Philips. Partnerem Technologicznym Konkursu, który dostarcza Cyfrowe Dyplomy dla Laureatów w oparciu o technologię Blockchain jest firma Billon Sp. z o.o