Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 - wyniki konkursu dla kierunku Elektronika

Najlepsze prace z dziedziny elektroniki

W tegorocznej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska, nagrodzono:

Zwycięska praca (przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego - Superstar 4 Science 2022)

 • Tytuł pracy: Czterokanałowy radar FMCW dla pasma C.
 • Autorzy: inż. Jakub Julczyk
 • Promotor: dr inż. Damian Gromek

W niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej opracowano, począwszy od koncepcji, poprzez jego konstrukcję i oprogramowanie, stacjonarny 4-kanałowy system radarowy pracujący w pasmie C (5 – 6GHz). Bazując na znanych od dawna i dobrze opisanych w literaturze technikach projektowania radarów w technologii FMCW (ang. Frequency Modulated Continuous Wave), zbudowano czterokanałowy system radarowy przy użyciu elementów typu COTS (Commercial Off-The-Shelf). Zaczynając od rysu historycznego zawierającego aktualny stan wiedzy na temat omawianej dziedziny, ogólnych zalet i motywacji stojących za opracowanym rozwiązaniem, w pracy zaprezentowano zasadę działania radaru FMCW, jak również konstrukcję części analogowej i cyfrowej oraz opis opracowanego oprogramowania. Omówiono też najbardziej podstawowe algorytmy przetwarzania ygnałów, stanowiące punkt startowy dla bardziej zaawansowanych technik, które mogą być zaimplementowane. Zaprojektowany system pozwala na koherentną transmisję i odbiór surowych danych radarowych z czterech kanałów, przetwarzanie ich w czasie rzeczywistym w trybie podglądu map prędkościowo-odległościowych (tzw. Range-Doppler), jak również rejestrację celem bardziej wnikliwej analizy w trybie post-processingu (offline). Możliwe jest uzyskanie szerokiego pasma transmisji - do 0,5 GHz - co pozwala na osiągniecie rozróżnialności do 30 centymetrów, a także wysokiej częstotliwości powtarzania impulsów (8 kHz), umożliwiającej wykrywanie obiektów poruszających się z prędkością do 217 metrów na sekundę.

Wyróżnienie pierwszego stopnia

 • Tytuł Pracy: Projekt cyfrowego sterownika rozmytego o architekturze szeregowej w nanometrowej technologii CMOS
 • Autorzy: inż. Julia Waśkiewicz
 • Promotor: dr inż. Andrzej Wielgus

Sterowniki rozmyte naśladują ludzki sposób percepcji, rozumowania i podejmowania decyzji. Znajdują one zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie posiadamy wystarczającej wiedzy by zdefiniować model matematyczny sterowanego obiektu lub przedstawienie sposobu działania tego obiektu w formie analitycznej okazuje się nieopłacalne, a nawet niemożliwe. W ramach niniejszej pracy stworzony został syntezowalny model cyfrowego sterownika rozmytego ogólnego przeznaczenia, przetwarzającego dane w sposób szeregowy. Proponowane rozwiązanie opisane zostało w języku VHDL i sparametryzowane, tak aby zapewnić duży stopień ogólności i stworzyć możliwość rekonfiguracji na późniejszych etapach projektu. Synteza logiczna przeprowadzona została z wykorzystaniem biblioteki komórek standardowych w technologii CMOS 55 nm, przy pomocy narzędzia Genus Synthesis Solution firmy Cadence. Weryfikacja poprawności działania układu po syntezie dokonana została na podstawie symulacji czasowej, uwzględniającej rzeczywiste opóźnienia wnoszone przez poszczególne komórki oraz aproksymowane opóźnienia połączeń między nimi. W pracy przedstawione zostało również oszacowanie wpływu zmian wartości wybranych parametrów modelu sterownika na szybkość działania, zajmowaną powierzchnię oraz moc wydzielaną w układzie.

Wyróżnienie drugiego stopnia

 • Tytuł pracy: Algorytmy tworzenia zobrazowań radarowych w trybie odwrotnej syntetycznej apertury ISAR
 • Autorzy: inż. Jakub Sobolewski
 • Promotor: dr hab. inż. Piotr Samczyński, prof. uczelni

W pracy przedstawiono cztery algorytmy tworzenia zobrazowań radarowych: RD (ang. Range Doppler), FSTCA (ang. Focus Slow Time Compression Algorithm), BPA (ang. Back Projection Algorithm) i PFA (ang. Polar Format Algorithm) w trybie odwrotnej syntetycznej apertury ISAR (ang. Inverse Synthetic Aperture Radar). Zostały opisane zasady działania radaru impulsowego, radaru pracującego z falą ciągłą z liniową modulacją częstotliwości FMCW (ang. Frequency Modulated Continous Wave) oraz mechanizm powstawania syntetycznej apertury. Opisane zostały również metody estymacji trajektorii obrazowanego obiektu oraz symulator stworzony przez autora użyty do testowania działania algorytmów obrazujących. Opisano dokładnie i porównano metody interpolacji danych, niezbędne do obrazowań metodą PFA. Przedstawiono porównania działania algorytmów obrazujących. Działanie algorytmów obrazowania i estymacji trajektorii zostały sprawdzone z wykorzystaniem zarówno danych symulowanych, jak również danych rzeczywistych.

Wszyscy Laureaci zostali uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE. Zwycięskie prace oraz wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymały dodatkowo nagrody rzeczowe. Autorom prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy! Link do ogłoszenia Organizatora Konkursu: https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/

Uczestnikiem konkursu "Engineer 4 Science 2022" mógł być Absolwent, który który uzyskał tytuł Inżyniera, a jego praca dyplomowa została oceniona przez Promotora i Recenzenta na dwie bardzo dobre oceny. W procesie oceny prac Jurorzy kierowali się następującymi kryteriami:

 • aktualność problemu,
 • innowacyjność,
 • pomysł na realizację tematu,
 • wartość merytoryczna,
 • poziom wykonania części praktycznej.

Prace Laureatów konkursów lokalnych „Engineer 4 Science 2022” są automatycznie kwalifikowane do Konkursu Super Star 4 Science 2022 oraz do Konkursów tematycznych, odbywających się na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs "Engineer 4 Science" to cykliczne wydarzenie organizowane przez 4 Science Institute Sp. z o. o. Patronem „Engineer 4 Science 2022” jest PS IEEE (Polska Sekcja Institute of Electrical and Electronics Engineers), GovTech Polska oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Partnerem Biznesowymi oraz fundatorem nagród Konkursu jest firma: AssisTech, Roche Global IT Solution Centre, Philips. Partnerem Technologicznym Konkursu, który dostarcza Cyfrowe Dyplomy dla Laureatów w oparciu o technologię Blockchain jest firma Billon Sp. z o.o