Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 - wyniki konkursu dla kierunku Automatyka i Robotyka

Najlepsze prace kierunku Automatyka i Robotyka

W tegorocznej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska, nagrodzono:

Zwycięska praca (przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego - Superstar 4 Science 2022)

 • Tytuł Pracy: System robotyczny służący do konstrukcji modelu budynku na podstawie formalnego planu
 • Autorzy: inż. Krzysztof Bieliński
 • Promotor: mgr inż. Maksym Figat

Roboty w budownictwie mogą być wykorzystywane do szybszej, bezpieczniejszej, bardziej precyzyjnej budowy budynków. Budownictwo jest względnie niebezpieczną dziedziną dla człowieka, wypadki grożą kontuzją lub śmiercią. W rezultacie pracy jest opracowano system robotyczny konstruujący budynki wraz z modułami do opracowywania planu budynku oraz modułami wyznaczającymi całą sekwencję podzadań zapewniającą realizację opracowanego planu.

Wyróżnienie pierwszego stopnia

 • Tytuł Pracy: Robot kroczący śledzący linię za pomocą systemu wizyjnego
 • Autorzy: inż. Michał Wójcik
 • Promotor: dr inż. Tomasz Winiarski

Celem pracy było skonstruowanie robota kroczącego, który jest w stanie podążać za linią przy wykorzystaniu kamery. W ramach pracy zbudowano robota oraz dobrano do niego odpowiednie komponenty. Zaimplementowano sterownik oraz generator chodu robota umożliwiający wykonanie dowolnej trajektorii. Stworzono również system wykrywania linii na podstawie obrazu z kamery. Wszystkie komponenty programowe połączono za pomocą systemu ROS2. Przeprowadzono badania mające sprawdzić jakość powstałego systemu oraz jego odporność na zakłócenia.

Wyróżnienie drugiego stopnia

 • Tytuł Pracy: Platforma sprzętowo-programowa Miniryśboard V5
 • Autorzy: inż. Hubert Kowalski
 • Promotor: dr inż. Tomasz Winiarski

Praca miała na celu rozwój platformy elektronicznej należącej do robota mobilnego MiniRyś, opracowanego na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Praca opisuje pełen proces powstawania projektu od zebrania założeń po finalne testy.

Wszyscy Laureaci zostali uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE. Zwycięskie prace oraz wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymały dodatkowo nagrody rzeczowe. Autorom prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy! Link do ogłoszenia Organizatora Konkursu: https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/  

Uczestnikiem konkursu "Engineer 4 Science 2022" mógł być Absolwent, który który uzyskał tytuł Inżyniera, a jego praca dyplomowa została oceniona przez Promotora i Recenzenta na dwie bardzo dobre oceny. W procesie oceny prac Jurorzy kierowali się następującymi kryteriami:

 • aktualność problemu,
 • innowacyjność,
 • pomysł na realizację tematu,
 • wartość merytoryczna,
 • poziom wykonania części praktycznej.

Prace Laureatów konkursów lokalnych „Engineer 4 Science 2022” są automatycznie kwalifikowane do Konkursu Super Star 4 Science 2022 oraz do Konkursów tematycznych, odbywających się na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs "Engineer 4 Science" to cykliczne wydarzenie organizowane przez 4 Science Institute Sp. z o. o. Patronem „Engineer 4 Science 2022” jest PS IEEE (Polska Sekcja Institute of Electrical and Electronics Engineers), GovTech Polska oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Partnerem Biznesowymi oraz fundatorem nagród Konkursu jest firma: AssisTech, Roche Global IT Solution Centre, Philips. Partnerem Technologicznym Konkursu, który dostarcza Cyfrowe Dyplomy dla Laureatów w oparciu o technologię Blockchain jest firma Billon Sp. z o.o