Aktualności

Narzędzia zdalnego nauczania

Podstawowe informacje o narzędziach udostępnianych i administrowanych przez Politechnikę Warszawską znajdą Państwo na stronie Centrum Informatyzacji:

https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Mozliwosci-w-zakresie-realizacji-zajec-zdalnych

UWAGA: Z powodu dużego obciążenia helpdesku Centrum Informatyzacji, w zakładaniu brakujących kont pocztowych w domenie @pw.edu.pl na prośbę CI, pośredniczyć będzie wydziałowy zespół informatyczny – prosimy wysyłać prośby o założenie kont @pw na adres boi@elka.pw.edu.pl – konta będą zakładane grupowo.

Dystrybucja materiałów dydaktycznych

 • Do dystrybucji materiałów dydaktycznych jako podstawowe miejsce zintegrowane z systemem autoryzacyjnym i umożliwiające tym samym najprostsze zarządzanie prawami dostępu proponujemy pozostanie przy Serwerze Studia (https://studia3.elka.pw.edu.pl/) dla materiałów o niewielkiej objętości (bez materiałów wideo).
 • Wykorzystanie dostępnych narzędzi – OneDrive, Sharepoint oraz Microsoft Streams (dla strumieni wideo) w ramach licencji uczelnianej – tutaj także możliwa jest kontrola dostępu z wykorzystaniem zunifikowanego logowania (pracownicy i studenci mają konta @pw.edu.pl).
 • Wykorzystanie narzędzia Microsoft OneNote Class Notebook – zarówno do dystrybucji jak i organizacji zajęć dla studentów. Prezentacja możliwości narzędzia dostępna jest TUTAJ.

Kontakt zdalny ze studentami, spotkania online, prowadzenie zajęć na żywo

 • Podstawowym narzędziem jest poczta elektroniczna, w tym możliwość wysyłania poczty do grup studenckich z wykorzystaniem USOSweb (prośba o niewysyłanie materiałów dydaktycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej ze względu na możliwości serwerów pocztowych – nadmierne wykorzystanie przestrzeni dyskowej w wyniku wielokrotnej duplikacji materiałów).
 • Możliwość wykorzystania do bardziej zorganizowanej komunikacji, w tym spotkań na żywo narzędzia Microsoft Teams – nasza licencja pozwala na spotkania on-line (do 250 uczestników), ale nie na wydarzenia na żywo (czyli tzw. webinary). Korzystanie z narzędzia wymaga posiadania konta @pw.edu.pl.
 • UWAGI:
 • Każdy użytkownik może utworzyć do 250 zespołów w ramach usługi Teams. Szczegółowa specyfikacja ograniczeń usługi.
 • Dla zespołów przedmiotowych należy tworzyć, dla porządku, nazwy będące kodami przedmiotów z USOS uzupełnionymi o suffix z numerem semestru np.: 103B-ELEIM-ISP-OSM-20L.
 • Istnieją także organizacyjne ograniczenia dotyczące nazw zespołów – nie mogą być krótsze niż 4 znaki i nie mogą być skrótami jednostek organizacyjnych PW oraz ich nazwami. W takich przypadkach mogą zostać usunięte przez administratorów.
 • Uczestnicy spotkań mogą je nagrywać. Nie ma możliwości zablokowania tej funkcji.
 • Materiały pomocnicze:
 • Microsoft Whiteboard – narzędzie pełniące funkcję „wirtualnej tablicy” w pełni zintegrowane z Teams – wygodne dla posiadaczy laptopów z ekranami dotykowymi lub tabletów graficznych.

Przygotowanie materiałów

Bardziej tradycyjnie – można uzupełnić posiadane notatki głosowym komentarzem w samodzielnym pliku lub w postaci osadzonej w prezentacji PowerPoint i opublikować w sposób wcześniej opisany.

Repozytorium kodu GitLab

Na Wydziale funkcjonuje repozytorium kodu GitLab (pod adresem https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl) do którego dostęp możliwy jest z wykorzystaniem Wydziałowego hasła LDAP (tego samego, co do poczty Wydziałowej, Serwera Studia, serwerów mion i elektron). Konta zakładane są automatycznie przy pierwszym logowaniu.

Proponujemy wykorzystanie go do wymiany ze studentami wyników ich prac programistycznych lub innych materiałów tekstowych, których przechowywanie w systemie kontroli wersji jest uzasadnione, np. do publikacji przykładów do laboratoriów.

UWAGA: Uczelnia umożliwia korzystanie z platformy e-learningowej Moodle. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Mozliwosci-w-zakresie-realizacji-zajec-zdalnych.

UWAGA: Przy publikacji materiałów dydaktycznych, w szczególności wideo, prosimy pamiętać, że mogą one trafić (i zapewne trafią) do obiegu wtórnego. Prosimy więc dbać w takim przypadku o prawa autorskie do prezentowanych materiałów.