Aktualności

STEM PW rusza!

W poniedziałek, 15 listopada br. rusza projekt edukacyjny STEM PW, w ramach którego odbędzie się ogólnopolski konkurs skierowany do licealistów i uczniów techników. Nagrodą główną w konkursie są indeksy na wybrane kierunki Politechniki Warszawskiej. To unikatowe partnerstwo uczniów – nauczycieli oraz wykładowców akademickich.

Już po raz trzeci Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW) wspólnie z XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego w Warszawie i Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach Projektu edukacyjnego STEM PW organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów zainteresowanych naukami Science, Technology, Engineering, Mathematics. Pomimo obiektywnego spadku zainteresowania naukami ścisłymi wśród młodzieży liczba osób biorących udział w tych zmaganiach systematycznie rośnie. W poprzednich edycjach udział wzięło 2078 uczniów z blisko 100 szkół z całej Polski.

„Młodzież do udziału w projekcie przyciąga przede wszystkim unikatowy charakter i wysoki poziom konkursu STEM PW, natomiast nauczycieli możliwość udziału w warsztatach i wykładach, na których mogą podnosić swoje kwalifikacje i poszerzać wiedzę z zakresu nowych technologii.” – podkreśla Małgorzata Biszczuk, nauczyciel informatyki z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, pomysłodawczyni projektu – „to jedyne znane mi dostępne dla uczniów szkół średnich naukowe zmagania, które realizowane są w specjalistycznych laboratoriach szkół wyższych. Dzięki projektowi edukacyjnemu STEM PW m. in. zespół RaByte, miał możliwość wzięcia udziału w największym i najbardziej prestiżowym konkursie robotycznym na świecie. Członkami zespołu byli uczniowie, którzy brali udział w konkursie STEM z sukcesami. Wsparcie jakie otrzymali pozwoliło im zrealizować młodzieńcze marzenia i w marcu 2020 r. zaprezentować się na arenie w Stambule z zaprojektowanym i zbudowanym od podstaw robotem."

Rabyte to drużyna uczniów szkół średnich, których przygoda z konkursem STEM PW zaprowadziła do międzynarodowego konkursu robotycznego FIRST Robotics Competition. Mentorami drużyny byli wykładowcy WEiTI PW, którzy w ramach wolontariatu pomagali im w pokonywaniu technicznych trudności związanych z przygotowaniem robotów do międzynarodowych zmagań.

Konkurs STEM PW składa się z trzech etapów. Pierwszy, odbywający się w grudniu w szkołach, polega na rozwiązywaniu zadań testowych. Na podstawie otrzymanych wyników wyłaniani są uczniowie, którzy zostają zakwalifikowani do dalszych międzyszkolnych zmagań. II etap odbywa się w styczniu na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (WEiTI PW) i w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Zmaganiom uczniów towarzyszy przygotowany przez akademików program skierowany bezpośrednio dla nauczycieli. To unikatowe miejsce wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy jak można uatrakcyjnić prowadzenie zajęć z nauk ścisłych. W toku burzliwych dyskusji i inspirujących zajęć narodziły się m.in. koła zainteresowań czy szkolne laboratoria, które funkcjonują do dziś.

„To co wyróżnia nasz konkurs to trzeci etap – czyli zadanie praktyczne wymagające zaprogramowania systemu mikroprocesorowego, które odbywają się w marcowy weekend w naszych laboratoriach” – dodaje dr Sławomir Szostak, koordynator konkursu STEM PW, na co dzień z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW„uczestnicy zakwalifikowani do III etapu, po wcześniejszym odbyciu całodniowych warsztatów na PW prowadzonych przez naszych doktorantów i pracowników, otrzymują prawdziwie inżynierskie zadanie – zaprojektowania, zbudowania, zaprogramowania i uruchomienia systemu mikroprocesorowego. A to jest wyzwanie, z którym nie zawsze potrafią zmierzyć się nasi studenci. To najlepszy przykład na poziom konkursu. Nic dziwnego, że wśród tej grupy powstają przyjaźnie, które owocują dalszymi sukcesami naukowymi.”

„Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przykłada olbrzymią wagę do kształcenia informatycznego nauczycieli i uczniów. W obecnym czasie, w którym dominacja wszelkich technologii w życiu każdego człowieka stała się codziennością, jest bardzo ważne, aby uczniowie stawali się jej twórcami, a nie biernymi odbiorcami. Dlatego konkurs STEM jest tak ważny. Umożliwia on uczniom rozbudowanie ich dotychczasowej wiedzy i umiejętności informatycznych oraz rozwija kreatywność, uczy samokształcenia zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie” – podkreśla dr Jan A.Wierzbicki, Dyrektor OEIIZK.

Partnerami tegorocznej edycji Projektu edukacyjnego STEM PW są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Perspektywy, Radio Naukowe, ProScience, a działania wspiera Wiktor Niedzicki.

Więcej informacji o konkursie: https://stem.pw.edu.pl/