Aktualności

Politechnika Warszawska w konsorcjum 10 uczelni wyższych tworzących AI Tech!

Ministerstwo Cyfryzacji w ramach działań wspierających rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych tworzy wraz z uczelniami
z całego kraju model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego
i cyberbezpieczeństwa.

W środę, 20 listopada br. Politechnika Warszawska ( Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) wraz z 9 innymi uczelniami dołączyła, do konsorcjum uczelni wyższych tworzących AI Tech (Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych).

  

  

Projekt Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych składa się z następujących etapów:

 1. Powołanie konsorcjum uczelni wyższych w celu wdrożenia wytycznych kształcenia;
 2. Powołanie Rady Programowej Projektu, która będzie sprawować merytoryczny nadzór nad całością realizacji Projektu;
 3. Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone diagnozą potrzeb
  i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, konsultacje z szeroką grupą interesariuszy Projektu;
 4. Przeprowadzenie studiów II stopnia w oparciu o wypracowane wytyczne w uczelniach należących
  do konsorcjum;
 5. Analiza doświadczeń konsorcjum uczelni wyższych oraz wypracowanie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego
  i cyberbezpieczeństwa;
 6. Monitoring i ewaluacja Projektu, wypracowanie wniosków i założeń realizacji Projektu w latach 2021-2027.

  

W latach 2020-2023 działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych
w konsorcjum. Dofinansowanie dla uczelni obejmie:

 • prowadzenie studiów II stopnia,
 • stypendia zagraniczne dla studentów,
 • współpracę międzynarodową z wiodącymi uczelniami,
 • współpracę z przedsiębiorstwami 
 • przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy
  z przedsiębiorstwami oraz administracją państwową.

  

Więcej o Projekcie można przeczytać na stronie Ministerstwa Cyfryzacji»

  

(Źródło: www.gov.pl/web/cyfryzacja)