Aktualności

Popularyzator Nauki 2020 - nowa edycja konkursu!

Konkurs Popularyzator Nauki organizowany jest już po raz 16.
przez portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest uhonorowanie osób, zespołów
i podmiotów instytucjonalnych, które popularyzują naukę wśród Polaków.

W konkursie mogą brać udział osoby, zespoły oraz instytucje, które
w rzetelny i przystępny sposób opowiadają o nauce i zachęcają innych
do odkrywania, jak działa świat. 

Działalność kandydatów oceni Kapituła złożona z popularyzatorów nauki, przedstawicieli środowiska naukowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz serwisu Nauka w Polsce. Podczas oceny wniosków Kapituła zwraca uwagę m.in. na oryginalność działań, dojrzałość inicjatyw i ich oddolność.

  
Spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera wybierze laureata Nagrody Głównej. To najbardziej prestiżowe w konkursie wyróżnienie przyznane zostanie osobie, zespołowi albo instytucji, która promuje naukę wyjątkowo twórczo i skutecznie.

Przyznane też będą nagrody w kategoriach: Naukowiec, Animator, Zespół, Instytucja oraz Media.

W kategorii Naukowiec, od lat cieszącej się w konkursie największą popularnością, rywalizować mogą osoby co najmniej ze stopniem doktora, będące np. pracownikami naukowymi albo nauczycielami akademickimi. Przyjmowane będą zgłoszenia naukowców, którzy popularyzują naukę wśród osób niezwiązanych z ich dziedziną (nie wystarczy więc, by wykładowca popularyzował wiedzę wśród swoich studentów lub brał udział w branżowych konferencjach naukowych).

Kategoria Animator została utworzona dla osób bez stopni i tytułów naukowych. To szansa
dla aktywnych studentów i doktorantów, a także pracowników administracyjnych uczelni i osób niezwiązanych z instytucjami naukowymi.

W kategorii Zespół szansę na nagrodę mają grupy osób wspólnie popularyzujących naukę, które niekoniecznie identyfikują się z jedną, określoną placówką. Mogą to być np. osoby realizujące wspólnie projekty popularnonaukowe albo zespoły działające ponad granicami administracyjnymi instytucji naukowych. Mogą to być również koła naukowe albo grupy znajomych wspólnie promujących naukę.

Kategoria Instytucja powstała z myślą o instytucjach naukowych, pozanaukowych oraz przedsiębiorstwach. Dzięki niej osiągnięciami w promocji nauki będą mogły się pochwalić np. instytuty badawcze, jednostki uczelni, konsorcja, organizacje pozarządowe, centra nauki czy prywatne firmy.

W kategorii Media mogą startować dziennikarze, media czy redakcje. W tej grupie kandydować mogą też internauci tworzący przekazy popularnonaukowe - np. blogerzy, twórcy fanpejdżów i stron internetowych.

Jak co roku przy okazji konkursu redakcja serwisu Nauka w Polsce przyzna pozaregulaminowe 
Wyróżnienie im. red. Tomasza Trzcińskiego za wzorcową politykę informacyjną. W tej kategorii zgłoszenia nie są przyjmowane - laureata wskazuje redakcja.

   
Zgłoszenia kandydatów

Aby zgłosić się do konkursu, należy wypełnić formularz dostępny na stronie».
Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020 r.

Kandydaci do konkursu mogą się zgłaszać sami, a w przypadku instytucji czy zespołów
- za pośrednictwem przedstawicieli. Możliwe jest też jednak zgłaszanie kandydatur przez osoby trzecie. W takim wypadku zgłaszający musi uzyskać zgodę kandydata, a do zgłoszenia dołączyć zeskanowany dokument z odręcznie podpisaną zgodą kandydata na udział w konkursie. Przesłanie skanu podpisanej zgody na udział w konkursie konieczne jest też w przypadku każdego wymienionego w zgłoszeniu z imienia i nazwiska członka zespołu.

Regulamin konkursu przewiduje możliwość zgłaszania kandydatów, którzy byli już w przeszłości laureatami. Wielu z nich mogło bowiem po zdobyciu nagrody wypracować nowy dorobek popularyzatorski, zasługujący na ponowne wyróżnienie.

Załączniki do pobrania

   
Organizowany od 2005 r. Popularyzator Nauki jest najstarszym i najbardziej prestiżowym w Polsce konkursem, w którym nagradzani są uczeni, ludzie mediów, instytucje oraz społecznicy, których pasją jest dzielenie się wiedzą i odsłanianie tajemnic współczesnej nauki w przystępny sposób.
Wśród laureatów konkursu są m.in.: filozof przyrody ks. prof. Michał Heller, neurobiolog prof. Jerzy Vetulani, autor telewizyjnych programów Wiktor Niedzicki, popularyzator astronomii Karol Wójcicki, duet Crazy Nauka, twórcy portalu Nauka o klimacie, a także instytucje takie jak Centrum Nauki KopernikPolska Akademia Dzieci czy Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego.

  

(Źródło: naukawpolsce.pap.pl)