Aktualności

Program międzynarodowej wymiany studentów ATHENS - zarejestruj się już dziś!

ATHENS

   
Zachęcamy do wzięcia udziału w listopadowej sesji Programu ATHENS.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku – w marcu
i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części:

 • pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin),
 • program kulturalny European Dimension Activities (10–15 godzin). 

Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca wystawia uczestnikom oceny zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2–3 punkty ECTS. 

   
Termin sesji

Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 13–20 listopada 2021 r.

  
Opłaty

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają
we własnym zakresie.

   
Jak wziąć udział w Programie ATHENS? 

Należy:

 • zarejestrować się na stronie http://athensnetwork.eu/;
  rejestracja rozpocznie się w dniu 25 września i potrwa do 10 października 2021 r.; 
  należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny)
  i wybrać od trzech do sześciu kursów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS;
 • zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji;
 • wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego;
 • wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny oraz Student Commitment
  (dostępny do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym);
 • w celu uzyskania podpisu i pieczątki dziekana Wydziału  należy przesłać formularz rejestracyjny oraz Student Commitment do p. Anny Neubart (anna.neubart@pw.edu.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 11 października (poniedziałek), do godziny 10:00.

   
UWAGA! W zależności od zmian poziomu ograniczeń uczelnie partnerskie mogą odwołać zajęcia
lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o zwracanie uwagi na opisy kursów.

Szczegółowe informacje na zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/.

   
Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk-Dudzińska
Koordynator Programu ATHENS
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: Dominika.Frak@pw.edu.pl

   
O programie  

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. 
Obecnie w Programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch.