Aktualności

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr letni 2023

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia – semestr letni 2023

 
Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynające się w semestrze letnim 2022/2023 (pierwszy dzień zajęć 20 lutego 2023 r.), odbędzie się na kierunki studiów wymienione w tabeli 1, zgodnie z podanymi limitami miejsc.

Tabela 1. Limity miejsc w rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim 2022/2023.

 
Kierunek
Semestr letni
Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 20
Cyberbezpieczeństwo 30
Elektronika 80
Informatyka 80
Inżynieria biomedyczna 20
Telekomunikacja 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20

   
Przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia, zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim, następują co semestr; osobna rekrutacja prowadzona jest w semestrze zimowym (rozpoczynającym się w październiku) i osobna - w letnim (rozpoczynającym się w lutym). 

Uwaga!

Rejestracja kandydatów na studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2022/2023 odbywa się
w terminie od 10 stycznia do 3 lutego 2023 r.  Zainteresowani kandydaci powinni:

  • zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym PW na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/ i dołączyć wymagane dokumenty w systemie rekrutacyjnym IRK w terminie trwania rekrutacji
  • dokonać opłaty rekrutacyjnej 
  • złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie w terminie od 10.01.2023 do 03.02.2023 r.

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (w tym list kandydatów przyjętych warunkowo) nastąpi 9 lutego 2023 r., a ostateczna lista kandydatów przyjętych na studia drugiego stopnia na poszczególnych specjalnościach zostanie ogłoszona 6 marca 2023 r.

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia