Aktualności

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na semestr letni 2021/2022.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia na semestr 2022L.

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych rozpoczynające się w semestrze letnim 2021/2022 (pierwszy dzień zajęć 23 lutego 2022 r.), odbędzie się na kierunki studiów wymienione w tabeli 1, zgodnie z podanymi limitami miejsc.

Tabela 1. Limity miejsc w rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia w semestrze letnim 2021/2022.

 
Kierunek
Semestr letni
Liczba miejsc
Automatyka i robotyka 20
Elektronika 80
Informatyka 80
Inżynieria biomedyczna 20
Telekomunikacja 80
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 20
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 20

   
Przyjęcia na studia stacjonarne drugiego stopnia, zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim, następują co semestr; osobna rekrutacja prowadzona jest w semestrze zimowym (rozpoczynającym się w październiku) i osobna - w letnim (rozpoczynającym się w lutym). 

Uwaga!

Rejestracja kandydatów na studia rozpoczynające się w semestrze letnim 2021/2022 odbywa się w terminie od 11 stycznia do 3 lutego 2021 r.  Zainteresowani kandydaci powinni:

  • zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl
  • dokonać opłaty rekrutacyjnej 
  • złożyć wymagane dokumenty (poprzez Indywidualne Konto Rekrutacyjne – IKR) w terminie trwania rekrutacji. 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych na studia nastąpi 11 lutego 2022 r. 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia