Aktualności

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla dla studentów Politechniki Warszawskiej

  
Do piątku, 19 czerwca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2020/2021.

application/msword  Wniosek_do_stypendium_M_Króla_2020 (msword, 29,50 kB)

  
Zatwierdzony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: krystyna.brozek@pw.edu.pl.

  
O stypendia mogą ubiegać się studenci Politechniki Warszawskiej:

  • posiadający obywatelstwo polskie,
  • osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, 
  • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów przedstawione są w Regulaminie.