Aktualności

Stypendium im. inż. Mieczysława Króla dla studentów Politechniki Warszawskiej

  
Do wtorku, 1 czerwca 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2021/2022.

   
Wniosek należy złożyć w pokoju 112 Gmach Główny lub wysyłając mailem z adresu w domenie PW
na adres prorektor.studenci@pw.edu.pl.

  
O stypendia mogą ubiegać się studenci Politechniki Warszawskiej:

  • posiadający obywatelstwo polskie,
  • osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, 
  • znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów przedstawione są w Regulaminie.