Aktualności

Zgarnij stypendium pod choinkę

Plakat promujący stypendium pod choinkę

Stypendium pod choinkę to wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich.

Środki na stypendia pochodzą z funduszy zebranych podczas uczelnianego Kiermaszu Świątecznego. Jeżeli chcesz się przyłączyć - już teraz możesz przekazać swoje prace, które będą sprzedawane w kiermaszowym domku PW a dochód zasili fundusz stypendialny. 

Wyróżnienie jest przyznawane od 2016 roku. Do tej pory odbyło się sześć edycji akcji, podczas których nagrodziliśmy 46 zdolnych studentów i doktorantów.

Więcej informacji: https://www.pw.edu.pl/Stypendium-pod-choinke