Aktualności

Szczepienia nauczycieli akademickich PW przeciwko COVID-19

Grafika symbolizująca szczepienie

W Politechnice Warszawskiej trwa proces szczepień nauczycieli akademickich przeciwko Covid-19.
    

Aktualizacja 8/03/2021

   
Uwaga!

W związku z napływającymi z punktów szczepień informacjami o możliwości zakończenia rządowego programu szczepień pracowników naukowych do 14 marca 2021 r., zwracamy się do WSZYSTKICH zakwalifikowanych do szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy:

 • w wyznaczonym (do 14 marca) terminie, z różnych przyczyn, nie stawili się na zaszczepienie pierwszą dawką wakcyny

lub

 • mają wyznaczony termin szczepienia po 14 marca 2021 r.

o PILNE (do 10 marca) przesłanie informacji zwrotnej na adres mailowyszczepienia.covid@pw.edu.pl.

Prosimy o podanie następujących informacji:

imię nazwisko nr telefonu przyczyna niestawienia się na szczepienie
(prosimy wskazać jedną z poniższych opcji)
     
 • wyznaczony termin po 14 marca
 • niestawienie się w wyznaczonym terminie

Uczelnia podejmie kroki, zmierzające do wyznaczenia alternatywnego terminu szczepienia w punkcie zlokalizowanym na Stadionie Narodowym. 
    

Aktualizacja 2/03/2021

2 marca 2021 r. została uruchomiona druga tura rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach. Obejmuje wszystkie osoby uprawnione, urodzone po 31 grudnia 1951 r.

Dla nauczycieli akademickich aktualnie zatrudnionych w PW lub osób biorących udział w procesie kształcenia udostępnione zostały elektroniczne formularze zgłoszeniowe:

 • w portalu pracowniczym SAP (dla pracowników),
 • w systemie USOS - serwis ankieter (dla współpracowników Politechniki Warszawskiej oraz doktorantów)

Instrukcje ułatwiające wypełnienie formularzy:

Prosimy o wypełnienie formularzy do 3 marca do godz. 14.00.

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem procesu rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 i jednoczesną deklaracją chęci przystąpienia do szczepienia.

Miejsce szczepień wybierze Koordynator Uczelniany ds. Szczepień przeciwko COVID-19 w późniejszym etapie rejestracji.

Uwaga! Przypominamy:

 • Osoby uprawnione, które wcześniej nie skorzystały z możliwości zarejestrowania się bądź nowo nabyły prawa do zaszczepienia z początkiem bieżącego semestru, mają możliwość zgłoszenia się do programu szczepień poprzez wypełnienie w/w formularzy w portalu pracowniczym SAP lub systemie USOS.
 • Nie ma oficjalnych informacji dotyczących możliwości zgłoszenia do programu szczepień pozostałej grupy pracowników Uczelni.
 • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do szczepienia powstanie po pozytywnej weryfikacji uprawnień w systemie POL-on, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualizację danych zawartych w tym systemie.

W procesie szczepienia planuje się wykorzystywanie szczepionki firmy AstraZeneca.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, w przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia można skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu 989.
    

Aktualizacja 1/03/2021

W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji i Nauki, dotyczącego kolejnego etapu szczepień nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, 2 marca 2021 r. zostanie uruchomiona druga tura rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Obejmie ona tym razem wszystkie osoby uprawnione, urodzone po 31 grudnia 1951 r. i potrwa do 3 marca.

Dla nauczycieli akademickich aktualnie zatrudnionych w PW lub osób biorących udział w procesie kształcenia udostępnione zostaną elektroniczne formularze zgłoszeniowe:

 • w portalu pracowniczym SAP (dla pracowników),
 • w systemie USOS (dla współpracowników Politechniki Warszawskiej oraz doktorantów). 

Formularze zostaną udostępnione niezwłocznie po przekazaniu Politechnice Warszawskiej aktualnej bazy osób uprawnionych do szczepienia, wygenerowanej z systemu POL-on. 

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem procesu rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 i jednoczesną deklaracją chęci przystąpienia do szczepienia.

Miejsce szczepień wybierze Koordynator Uczelniany ds. Szczepień przeciwko COVID-19 w późniejszym etapie rejestracji.

Do chwili obecnej Uczelnia nie otrzymała informacji o technicznych aspektach przeprowadzenia procesu rejestracji (m.in. nie zdefiniowano w systemie POL-on zaktualizowanej listy osób zakwalifikowanych do szczepienia). Nie ma też oficjalnych informacji dotyczących możliwości zgłoszenia do programu szczepień pozostałej grupy pracowników Uczelni.

Osoby uprawnione, które wcześniej nie skorzystały z możliwości zarejestrowania się bądź nowo nabyły prawa do zaszczepienia z początkiem bieżącego semestru, mają możliwość zgłoszenia się do programu szczepień poprzez wypełnienie w/w formularzy w systemach SAP lub USOS.

UWAGA! Przypominamy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do szczepienia powstanie po pozytywnej weryfikacji uprawnień w systemie POL-on, dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na aktualizację danych zawartych w tym systemie.

W procesie szczepienia planuje się wykorzystywanie szczepionki firmy AstraZeneca.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji i Nauki, w przypadku pytań dotyczących procesu szczepienia można skontaktować się z infolinią pod numerem telefonu 989.
    

Aktualizacja 18/02/2021

Uwaga!  
Informujemy,  że o godzinie 12.30 kończy się możliwość aktualizacji bazy pracowniczej w systemie POL-on na potrzeby akcji szczepień przeciwko Covid-19 w Politechnice Warszawskiej. Około godziny 14.15 zostaną udostępnione formularze zgłoszeniowe nowo zarejestrowanym pracownikom (doktorantom) spełniającym kryteria szczepień. Formularze te będą aktywne do godziny 16.30. Po tym terminie zarejestrowanie się na szczepienie osób uprawnionych będzie możliwe jedynie telefonicznie pod numerami: 725 990 532 lub 607 750 568.
   

Aktualizacja 17/02/2021

Uwaga! 
W związku z trwającym procesem uzupełniania danych w systemie POL-on, kolejne osoby realizujące proces kształcenia w Politechnice Warszawskiej nabywają uprawnienia do przystąpienia do akcji szczepienia przeciwko Covid-19. Równolegle trwają ciągłe prace informatyczne zmierzające do udostępniania „nowo uprawnionym” osobom formularzy zgłoszeniowych w systemie SAP i USOS.

Koordynator Wydziałowy ds. POL-on (osoba oddelegowana w danej jednostce do uzupełniania danych w systemie POL-on) powinien na bieżąco sprawdzać status nowo wprowadzonych osób i weryfikować fakt ich zakwalifikowania do szczepienia.
   

Aktualizacja 16/02/2021

Uwaga!
W portalu pracowniczym SAP i w systemie USOS są już dostępne formularze rejestracji na szczepienia.
Do wszystkich pracowników znajdujących się w opisanej wyżej grupie został wysłany mailing informujący o trwającej rejestracji.

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Edukacji i Nauki, nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r., realizujące proces kształcenia w naszej Uczelni tj. nauczyciele akademiccy, doktoranci i inne osoby prowadzące zajęcia. Na tym etapie nie będą szczepieni pozostali pracownicy Uczelni.
Nauczyciele akademiccy będą proszeni o złożenie deklaracji, dotyczącej udziału w szczepieniu
za pośrednictwem formularza w portalu pracowniczym SAP, pozostała grupa pracowników
w systemie USOS.

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem w procesie rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19. Prosimy o uważne wypełniane rubryk w szczególności pola z numerem telefonu kontaktowego, który będzie wykorzystywany w celu umówienia terminu wizyty w placówce służby zdrowia.

Uwaga!

 1. Wybór punktu szczepień będzie możliwy na podstawie listy udostępnionych przez Rektora placówek (Warszawa, Płock) przez osobę dokonującą rejestracji tj. indywidualnie przez nauczyciela akademickiego.
 2. Nauczyciele akademiccy pracujący w więcej niż jednej uczelni mogą złożyć deklarację dotyczącą szczepienia tylko w jednym miejscu zatrudnienia. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje
  tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.
 3. Rejestrację poprzedzi mailing do użytkowników informujący o możliwości dokonania rejestracji
  w portalu pracowniczym SAP lub w systemie USOS.
 4. Proces rejestracji uwzględniać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

    

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni   

   
Prorektor ds. Studenckich
Przewodniczący Zespołu ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej
związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa