Aktualności

Weź udział w programie ATHENS!

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie międzynarodowej wymiany studentów ATHENS. Rejestracja trwa do 28 stycznia 2019.

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych.  Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca wystawia uczestnikom oceny zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 3 punkty ECTS.  Najbliższa sesja odbędzie się w dniach   16–24 marca 2019 r.

Rejestracja studentów odbywa się w portalu  http://athensnetwork.eu/  i trwa do 28 stycznia 2019 r. 

Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne.  Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i  wybrać od trzech do sześciu kursów.  Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny oraz Student Commitment  (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Biura Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, (pokój 158, Gmach WEiTI), w nieprzekraczalnym terminie do  29 stycznia 2019 r. (wtorek) do godz. 14.00 .

(Rysunek autorki dziennika  tojaityle.blox.pl . O jej wrażeniach z udziału w programie można przeczytać tutaj » )

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów są dostępne na stronie internetowej  http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk – Dudzińska
Koordynator Programu ATHENS
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail:  Dominika.Frak@pw.edu.pl