Aktualności

Zarządzenie Rektora nr 6/2021 z dnia 27.01.2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w PW od 20 lutego 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.

Zdalny tryb zajęć dydaktycznych od 20.02.2021 do 16.06.2021

  
Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca
2021 r.

  
Pobierz zarządzenie