Aktualności

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba Rektorem Politechniki Warszawskiej

   
Podczas posiedzenia wyborczego, które odbyło się 25 czerwca 2020 r., Kolegium Elektorów wybrało prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zarembę
na stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję
2020-2024. 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - Rektor Elekt, zastąpi na stanowisku Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, który sprawował tę funkcję w dwóch poprzednich kadencjach tj. w latach 2012-2016 i 2016-2020. Kadencja Rektora Politechniki Warszawskiej trwa 4 lata i rozpoczyna się 1 września w roku wyborów, a kończy 31 sierpnia w roku,
w którym upływa. 

  
O stanowisko Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024 ubiegało się dwóch kandydatów:

  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, 
  • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego

W głosowaniu Kolegium Elektorów, wyłonionego ze wspólnoty akademickiej, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba otrzymał 71 głosów. Na ogólną liczbę 115 elektorów na posiedzeniu wyborczym wszyscy byli obecni. Wszystkie oddane głosy były ważne.

Podczas zebrania przedwyborczego, które odbyło się 23 czerwca 2020 r. i miało formę wideokonferencji, kandydaci na stanowisko Rektora PW zaprezentowali swoje programy wyborcze. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba za najważniejsze cele uznał m.in.:

  • osiągnięcie pozycji wiodącego w regionie ośrodka, wnoszącego odkrywczy wkład w wiedzę
    i kształtującego trendy rozwoju technologii jutra;
  • poprawę skuteczności mechanizmów wspierania jakości kształcenia;
  • integrację i upowszechnienie metod cyfrowego wsparcia dydaktyki, zarówno w sferze merytorycznej, jak i administracyjnej;
  • usprawnienie bieżącego funkcjonowania Uczelni;
  • stworzenie warunków dla silniejszego wykorzystania ogólnych i tworzenia własnych, politechnicznych systemów stypendialnych i pomocowych;
  • opracowanie ambitnej i kreującej nowe standardy techniczne wizji rozwoju przestrzennego Politechniki przy kontynuacji bieżących działań podnoszących jakość infrastruktury i komfort użytkowania.

   
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba - Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
(w latach 2012-2016 i 2016-obecnie), były Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej
(2004-2016). Członek zespołu przygotowującego wniosek o przyznanie Politechnice Warszawskiej statusu Uczelni Badawczej (2018-2019).

Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby sytuują się na pograniczu elektroniki i fizyki - dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych.
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba prowadzi także badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Początkowo zajmował się medycznymi zastosowaniami rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, później technikami obrazowania medycznego, a także zagadnieniami analizy danych w genomice i proteomice.

Jest autorem lub współautorem ponad 170 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) Science Edition, a także kilkunastu raportów technicznych opublikowanych w ośrodkach zagranicznych. Jest autorem wielu ekspertyz.
Kierował lub kieruje 24 projektami badawczymi, trzema projektami konstrukcyjno-wdrożeniowymi, brał też udział w 22 innych.

Z pełnym programem wyborczym, osiągnięciami, notą biograficzną prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby można zapoznać się na stronie: krzysztofzaremba.pl 

  
Prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Zarembie składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej kadencji!