Politechnika Warszawska w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2021!

   
Znamy najlepsze na świecie uczelnie w 54 dyscyplinach naukowych. Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w czterech z nich,
z czego w trzech na pierwszym miejscu w Polsce (dwa razy ex aequo
z innymi uczelniami).

  
W obszarze nauk przyrodniczych (natural sciences):

 • fizyka - miejsca 301-400 na świecie, 3. miejsce w Polsce (ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim).

W obszarze nauk technicznych i inżynierskich (engineering):

 • elektrotechnika i elektronika - miejsca 401-500 na świecie, 1. miejsce w Polsce (ex aequo z Politechniką Gdańską),
 • mechanika - miejsca 301-400 na świecie, 1. miejsce w Polsce (ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, Politechniką Rzeszowską i Politechniką Wrocławską), 
 • mechatronika - miejsca 151-200 na świecie, 1. miejsce w Polsce.

   

Global Ranking of Academic Subjects

ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects (GRAS),
to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. 54 klasyfikowane w rankingu dyscypliny przyporządkowane zostały do pięciu dziecin:

 • nauk przyrodniczych, 
 • medycznych, 
 • społecznych, 
 • nauk o życiu, 
 • nauk technicznych i inżynierskich. 

Ogółem w zestawieniu sklasyfikowano 1800 uczelni z 93 krajów całego świata. 

Ranking tworzony jest na podstawie pięciu kryteriów:

 • liczbę artykułów naukowych, 
 • wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), 
 • współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, 
 • liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach, 
 • liczbę znaczących nagród naukowych.

Ranking GRAS jest rankingiem tematycznym tworzonym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, który jest twórcą także rankingu szanghajskiego (ARWU). Ranking ARWU jest jednym z czterech najważniejszych rankingów szkół wyższych, obok QS, Tims Higher Education oraz U-Multirank.

Pełne wyniki - na stronie rankingu».