Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią techniczną w kraju

Ranking "Perspektyw"

Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka i inżynieria biomedyczna – to kierunki studiów, w których Politechnika Warszawska jest bezkonkurencyjna. Wszystkie prowadzimy na naszym Wydziale!

Najnowszy, 17. Ranking Szkół Wyższych przygotowywany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oceniał m.in. 73 kierunki studiów w Polsce. Politechnika Warszawska okazała się najlepszą aż w 20 przypadkach, w tym wszystkich, które prowadzone są na naszym Wydziale.

„Dokonujemy wszelkich starań, aby wciąż doskonalić ofertę edukacyjną na naszym Wydziale. Prowadzone flagowe kierunki, takie jak informatyka, automatyka i robotyka czy elektronika i telekomunikacja wciąż spotykają się z szerokim zainteresowaniem. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie najczęściej jeszcze podczas trwania studiów, dzięki czemu Politechnika Warszawska w kategorii „Absolwent na Rynku Pracy 2022” wciąż ma pierwsze miejsce” – podkreśla prof. Michał Malinowski, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej – „idąc z duchem czasu stawiamy także na najnowocześniejsze metody nauczania, takie jak Project-Based Learning oraz otwieramy kierunki odpowiadające jutrzejszym wyzwaniom; takie jak cyberbezpieczeństwo czy internet rzeczy. Są one najpopularniejsze w ofercie całej Politechniki Warszawskiej”.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, w tym roku uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriach:

 • Prestiż,
 • Absolwenci na rynku pracy,
 • Potencjał naukowy,
 • Innowacyjność,
 • Efektywność naukowa,
 • Warunki kształcenia,
 • Umiędzynarodowienie.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

 • Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;
 • Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;
 • Ranking Kierunków Studiów.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk. Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2022 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl