Wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018

Znamy już wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018! Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zwycięża w kategorii Informatyka. Elektronika i Telekomunikacja (II miejsce) oraz Inżynieria Biomedyczna (III miejsce) na WEiTI również w ścisłej czołówce!

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zdobył wyróżnienia w trzech kategoriach:

 

INFORMATYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
2. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
3. Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki
3. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 

Politechnika Warszawska jest w czołówce niemal we wszystkich kategoriach rankingu. Nasza Uczelnia została aż 10 razy sklasyfikowana na pierwszym miejscu, 7 razy na drugim i 4 razy na trzecim. Żadna ze szkół wyższych nie może pochwalić się tak dobrym wynikiem. W Rankingu oceniono 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

 

Do oceny użyto 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej; Absolwenci na rynku pracy: badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" realizowane przez MNiSW; Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie; Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact; Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje; Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.

 

>> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy