Wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019

Znamy już wyniki Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2019! Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zwycięża w kategorii "Automatyka i robotyka" oraz "Elektronika i telekomunikacja".

Drugie miejsce  zajęliśmy w kategorii "Informatyka" oraz "Inżynieria biomedyczna": w obu przypadkach za Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica z Krakowa.

 

Do oceny użyto 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej; Absolwenci na rynku pracy: badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" realizowane przez MNiSW; Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie; Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact; Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje; Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.

 

>> SZCZEGÓŁOWE WYNIKI Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy