Wprowadzenie do obrazowania radarowego z wykorzystaniem metody Back Projection

Zaproszenie na seminarium wprowadzające do obrazowania radarowego.

Koło Naukowe Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów zaprasza na seminarium wprowadzające do obrazowania radarowego. Metodę Back Projection przybliży mgr inż. Jędrzej Drozdowicz. Spotykamy się w czwartek, 12 maja o godz. 15:00.

Spotkanie będzie miało formę hybrydową. Stacjonarnie odbędzie się w sali 229, dostęp online będzie możliwy poprzez platformę MS Teams za pomocą poniższego linku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77b9eea766484266afdfdfac5d94ad50%40thread.tacv2/1651765961385?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%22dc12244c-95f0-45f1-a578-bdb1ba8966ff%22%7d

ZAPRASZAMY!