Best Paper na konferencji Supercomputing '22 w Dallas

Z przyjemnością informujemy, że student OKNO PW Michal Podstawski zdobył nagrodę w ramach zespołu, który prezentował referat na konferencji Supercomputing '22 w Dallas.

Projekt dotyczył przyspieszenia rozwiązywania problemów z zakresu graph mining, takich jak zliczanie trójkątów w grafie lub grupowanie wierzchołków. 

Metodą służącą przyspieszeniu jest reprezentowanie grafów z użyciem struktur probabilistycznych, jak filtr Blooma i MinHash. Praca dostarcza całościową analizę teoretyczną problemu, matematyczne sformułowanie zagadnienia oraz gwarancje co do trafności uzyskiwanych rozwiązań.
Autorów interesowały szczególnie obliczenia równoległe i systemy obliczeniowe klasy HPC. Zaletą projektu są uzyskane wyniki. Dla przykładu, dla maszyny z 32 rdzeniami uzyskano przyspieszenie obliczeń w stosunku do standardowego podejścia niemal 50-krotnie. 

Serdecznie gratulujemy!

Więcej szczegółów na temat konkursu na stronie www.