Główna nagroda w I Kategorii Konkursu Ministra Obrony Narodowej im. Mariana Rejewskiego

ATHENS

  

12 grudnia 2019 r. w siedzibie Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu.

  

  
Na konkurs wpłynęło 40 prac w dwóch kategoriach: I - na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką
lub magisterską oraz II - na rozprawę doktorską. Suma nagród w konkursie wyniosła 39000 zł.

W I kategorii Konkursu Ministra Obrony Narodowej im. Mariana Rejewskiego na najlepszą pracę poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu lub zwalczaniu cyberprzestępczości zwyciężyła praca pt. Praktyczne metody wykrywania podatności w kodzie źródłowym napisana przez Konrada Stalęgę pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Jordana Kruka.

  
Kapituła decydując o wyborze laureatów brała pod uwagę przede wszystkim wartość merytoryczną prac oraz ich innowacyjny charakter. Tym samym zdecydowała się nagrodzić i wyróżnić nie tylko prace o potencjalnym znaczeniu dla resortu obrony narodowej i Sił Zbrojnych RP, ale także prace,
które mogą znaleźć zastosowanie komercyjne, być wykorzystane w procesie legislacyjnym
czy stanowić inspirację do dalszych badań. 

Nagrody wręczyli wiceminister Tomasz Zdzikot i gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. 

  
Upominki dla laureatów konkursu wręczyła obecna na uroczystości Pani Janina Sylwestrzak, córka Mariana Rejewskiego.

   
Gali konkursowej towarzyszyła również wystawa urządzeń kryptograficznych - od Enigmy
do współczesnych szyfratorów wykorzystywanych współcześnie w Wojsku Polskim.

   
Z uwagi na duże zainteresowanie, Ministerstwo Obrony Narodowej planuje uruchomić w 2020 r. 
II edycję Konkursu.   

Więcej informacji o konkursie dostępne jest na stronie na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej i programu CYBER.MIL.PL.

Laureatowi Konkursu i jego opiekunowi serdecznie gratulujemy!