Rozstrzygnięcie Konkursu prac dyplomowych inżynierskich pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE 2021!

Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021!

   
W 4. edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną 
w semestrze letnim 2020 oraz zimowym 2021 na kierunkach: 
Automatyka i robotyka, Elektronika, Informatyka, Inżynieria biomedyczna
i Telekomunikacja, organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE nagrodzono 10 prac dyplomowych. 

  
Lista zwycięzców tegorocznej edycji:

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA
  • 1 miejsce: Pratik Gurudatt, za pracę pt. Motion Synthesis of Legged Robot for Optimized Gaits
   and Body Balance (opiekun: mgr inż. Maksym Figat)
  • wyróżnienie: Radosław Tuzimek, za pracę pt. Zastosowanie modelu w diagnostyce na przykładzie obiektu laboratoryjnego (opiekun: dr inż. Sebastian Plamowski)
 • ELEKTRONIKA
  • 1 miejsce: Dawid Zakrzewski, za pracę pt. Wytwarzanie i badanie właściwości spektralnych
   i czujnikowych siatek Bragga w światłowodach specjalnych (opiekun: dr hab. inż. Tomasz Osuch)
  • wyróżnienie: Adam Jęczmień, za pracę pt. Implementacja dokładnego, niskomocowego źródła napięcia referencyjnego (bandgap) w technologii CMOS 55 nm (opiekun: dr hab. inż. Witold Pleskacz, prof. uczelni)
 • INFORMATYKA
  • 1 miejsce: Jakub Ficek, za pracę pt. Użycie sztucznych sieci neuronowych do rozpoznawania dźwięków jelitowych (opiekun: dr hab. inż. Robert Nowak, prof. uczelni)
  • wyróżnienie: Gerard Wypych, za pracę pt. Modeling 3D objects in virtual reality (opiekun: dr inż. Łukasz Dąbała)
 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
  • 1 miejsce: Sonia Litwin i Klaudia Woźniak, za pracę pt. Opracowanie i realizacja podstawowych założeń konstrukcyjnych robokota "Cthulhu*2.0" we współpracy z Centrum Aplikacji Festo Polska (opiekun: dr hab. inż. Mariusz Olszewski, prof. uczelni) 
  • wyróżnienie: Aleksandra Zioło, za pracę pt. Aplikacja mobilna - dzienniczek diabetyka (opiekun: dr inż. Robert Kurjata)
 • TELEKOMUNIKACJA
  • 1 miejsce: Katarzyna Czaplińska, za pracę pt. Zdalne zarządzanie parametrami szklarni (opiekun: mgr inż. Henryk Kułakowski)
  • wyróżnienie: Bartosz Zabołotny, za pracę pt. Realizacja sprzętowo-programowa algorytmu kryptograficznego z rodziny Argon2 (opiekun: dr hab. inż. Mariusz Rawski)

   
Laureaci zostaną uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez firmy: Intel, Netcompany, Roche, Samsung, QWED oraz Billon.
   

    
Autorom zwycięskich prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy!