Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na Twój nastrój?

Studenci Koła Naukowego Sztucznej Inteligencji GOLEM (KNSI GOLEM) zajęli pierwsze i trzecie miejsce w ogólnopolskim hackatonie rozgrywanym na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego organizatorzy; stowarzyszenie studentów BEST AGH i eksperci IBM przygotowali nie lada wyzwanie – przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji oraz dostępnych modeli uczenia maszynowego musieli zaproponować rozwiązanie analizujące emocje związane z treściami publikowanymi w mediach społecznościowych.

„Jestem naprawdę dumny, że nasze dwa zespoły znalazły się na podium ogólnopolskiego hackatonu” – dr hab. inż. Paweł Wawrzyński, opiekun KNSI GOLEM, na co dzień adiunkt Zakładu Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki naszego Wydziału – „zadanie było bardzo informatycznie trudne i społecznie bardzo ważne. Nasi studenci poradzili sobie z nim wprost celująco”.

Dzięki zaprezentowanym przez studentów KNSI GOLEM rozwiązaniom dziś możliwe jest m.in.:

  • zbudowanie wtyczek do przeglądarek automatycznie blokujących rozprzestrzenianie się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej,
  • zapewnienie skutecznej ochrony dzieci przed dostępem do niepożądanych treści w internecie,
  • zaprojektowanie narzędzi wspierających terapie psychologiczne przy zaburzeniach w rozpoznawaniu ludzkich emocji.

A to nie jedyne możliwości jakie dają przedstawione w hackathonie rozwiązania. Dla studentów to przede wszystkim możliwość zweryfikowania umiejętności zdobytych podczas toku nauczania oraz warsztatów z AI organizowanych przez KNSI Golem i skonfrontowania ich z rzeczywistymi problemami. Członkowie KNSI GOLEM, działającego przy WEiTI PW podzielili się na dwa zespoły – osiągnięte wyniki pozwoliły im spotkać się również na podium.

Pierwszy zespół w składzie Wojciech Maciejewski, Jakub Sobolewski, Piotr Hondra, Maciej Kaczkowski stworzył elastyczny i modularny system pozwalający wykrywać emocje autora treści na podstawie analizy tekstu, obrazu oraz emotikonów i tagów. W przypadku tych ostatnich został stworzony własny zbiór danych do treningu modelu.

Zespół Golem 2 reprezentowany przez Antoniego Kowalczuka, Mikołaja Piórczyńskiego, Bartosza Cywińskiego i Mateusza Borowskiego stworzył aplikację pozwalającą na wykrycie emocjonalnego nacechowania przekazu oraz mowy nienawiści na podstawie analizy tekstu, dźwięku oraz obrazu.

„To duży sukces naszego krótko jeszcze działającego koła naukowego. Wspólnymi siłami wykorzystaliśmy zdobywaną nie tylko na Wydziale, ale także poza obowiązkowymi zajęciami, wiedzę. Zaproponowaliśmy rozwiązania, które m.in. wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie rozpoznać emocje ich autora na podstawie filmu, obrazu czy tekstu” – tłumaczy Antoni Kowalczuk, prezes KNSI GOLEM, student II roku Informatyki naszego Wydziału – „radość, strach, wściekłość i smutek są automatycznie wskazywane. To pozwala na podjęcie odpowiednich działań, które np. poprzez zaproponowanie odpowiednich treści mogą poprawić nam humor gdy mamy gorszy nastrój”.