Aktualności

Filip Filipkowski zwycięzcą III edycji Projektu Edukacyjnego STEM PW

Finałowa gala III edycji Projektu Edukacyjnego STEM PW

Filip Filipkowski z VIII LO im. Władysława IV zwyciężył w III edycji Projektu Edukacyjnego STEM PW. W zmaganiach z zakresu Science, Technology, Engineering, Mathematics pokonał 501 uczniów z 47 szkół średnich z całej Polski. W nagrodę, podobnie jak 15 kolejnych laureatów, otrzymał indeks Politechniki Warszawskiej. 

28.04.2022 odbyła się uroczysta gala kończąca III edycję Projektu Edukacyjnego STEM PW, ogólnopolskiego programu cyklicznie organizowanego przez nasz Wydział, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie oraz XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. W trzyetapowych zmaganiach najlepszy okazał się Filip Filipkowski uczeń VIII LO im. Władysława IV. Komisja konkursu wyłoniła 16 laureatów i wyróżniła 6 finalistów.

„Cieszy nas rosnące zainteresowanie naukowymi zmaganiami z obszaru przedmiotów ścisłych. W tegorocznej edycji, pomimo wielu przeciwności w postaci pandemii i toczącej się wojny, wystartowało aż 501 uczniów z całej Polski” – podkreśla Małgorzata Biszczuk, nauczyciel informatyki z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, pomysłodawczyni Projektu – „to ogromny sukces i dowód na to, że współpraca przedstawicieli akademii, nauczycieli i uczniów może przynieść naprawdę wiele wszechstronnych korzyści”.

Wyjątkowość Projektu Edukacyjnego STEM PW polega nie tylko na ścisłej współpracy trzech kluczowych ośrodków w całym systemie edukacji, ale także na tym, że zmaganiom uczniów towarzyszą warsztaty dla ich nauczycieli. To możliwość do inspirujących spotkań, wymiany doświadczeń i integracji – takie szkolenia zwiększają efektywność prowadzonej przez nich dydaktyki, a owocem dyskusji są m.in. nowe kółka zainteresowań, laboratoria w szkołach czy nawet udział w międzynarodowych zmaganiach.

Konkurs uczniowski w ramach Projektu Edukacyjnego STEM PW składa się z trzech etapów:

  • pierwszy - polega na rozwiązywaniu zadań testowych w szkołach,
  • drugi - związany jest z rozwiązywaniem zadań ogólnopolskich,
  • trzeci – to praktyczne zastosowania posiadanej wiedzy. Uczniowie programują systemy mikroprocesorowe w laboratoriach Uczelni. Przed tym etapem prowadzone są specjalne warsztaty przygotowujące do finałowych zmagań.

Eksperci oceniają, że Projekt Edukacyjny STEM PW cechuje się wysokim poziomem merytorycznym, niejednokrotnie przewyższającym olimpiady przedmiotowe.

„Niezaprzeczalną wartością Projektu Edukacyjnego STEM PW, który rozpoczęliśmy trzy lata temu, jest ścisła współpraca w pełnym procesie dydaktycznym. To unikatowe miejsce wymiany doświadczeń i rozwiązań wpływających na efektywność całego nauczania. Efektem jest chociażby udział uczniów w międzynarodowym konkursie robotycznym FRC w Stambule” – dodaje dr inż. Sławomir Szostak z-ca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki WEiTI PW – „cieszy też udział ponad 2500 uczniów, którzy w tym okresie walczyli o indeksy jednej z najlepszych europejskich uczelni, jaką jest Politechnika Warszawska.”

Tegoroczna edycja Projektu Edukacyjnego STEM PW została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerami zostali: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Perspektywy, Radio Naukowe, firma Pro Science oraz Wiktor Niedzicki.

Więcej informacji o konkursie: https://stem.pw.edu.pl/