Aktualności

Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku „Inżynieria Internetu Rzeczy”

W dniu 21 listopada 2019 r. w Audytorium Centralnym Wydziału odbyło się seminarium pt. Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku „Inżynieria Internetu Rzeczy”.
Spotkanie miało na celu przedstawienie przedsiębiorcom – przedstawicielom firm i instytucji, nowego kierunku studiów inżynierskich, który będzie realizowany na Wydziale od roku akademickiego 2020/2021 .

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba gorąco witając wszystkich przybyłych gości. Warto zaznaczyć, że zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane
było do osób, które – w wyniku rozmów przeprowadzonych przez przedstawicieli Wydziału
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii , Ministerstwie Cyfryzacji oraz podczas konferencji Perspektywy dla rozwoju internetu rzeczy w Polsce , zorganizowanej z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Cyfryzacji – wyraziły zainteresowanie współpracą z Wydziałem,
w szczególności w związku z planowanym uruchomieniem studiów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy .

  

Na zaproszenie Wydziału do nawiązania współpracy jeszcze we wrześniu odpowiedział Centralny Ośrodek Informatyki , reprezentowany przez Dyrektora, pana Marcina Walentynowicza. Przedstawiciele obydwu instytucji spotkali się 9 października 2019 r. w siedzibie COI. Celem tamtego spotkania było przedstawienie Centralnego Ośrodka Informatyki oraz wskazanie obszarów współpracy Ośrodka z czołową wyższą uczelnią w kraju jaką jest Politechnika Warszawska. Konsekwencją październikowej wizyty będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy organizacjami,
a następnie powołanie grup roboczych oraz uruchomienie inicjatyw partnerskich wykorzystujących potencjał obu Zespołów.

Natomiast w kontekście uruchomienia nowego kierunku studiów dyrektor COI powiedział –
(...) Nas do współpracy nie trzeba było namawiać. Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy
i doświadczeń między PW i COI na płaszczyźnie rejestrów państwowych zawierających dane 55 mln obywateli (...).  Wspierając pomysł uruchomienia kierunku Inżynieria internetu rzeczy , Dyrektor Walentynowicz mówił o perspektywach jakie otrzymają studenci – począwszy od udziału w wielkich przedsięwzięciach realizowanych przez COI, poprzez staże i praktyki, aż po możliwość zatrudnienia.

Gośćmi Wydziału byli przedstawiciele firm: ABB , Centralny Ośrodek Informatyki , Deloitte Advisory
Sp. z o.o. , Energotel , Globema , Główny Inspektorat Transportu Drogowego , IBM Cloud , Masters , Platforma Przemysłu Przyszłości , Polkomtel , Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Technologii Elektronowej , Siemens , Tixon Technology , T-Mobile Polska S.A. , VIGO oraz Związek Pracodawców Polska Platforma Technologii Fotoniki .

  

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski – kierownik zespołu programowego – zaprezentował koncepcję kształcenia inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy . Koncepcja ta zakłada wykorzystanie – w niespotykanej dotychczas w polskich uczelniach skali – innowacyjnych form kształcenia, opartych
na realizacji zespołowych projektów (Project Based Learning), których tematy związane są
z problemami występującymi w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i innych partnerów Uczelni.

  

Prodziekan ds. nauczania dr inż. Daniel Paczesny szeroko omówił kwestie zakresu współpracy – wspólnego z przedsiębiorcami kształtowania oferty dydaktycznej Wydziału a następnie ich aktywny udział w tworzeniu i realizowaniu tego programu.

  

Podczas dyskusji przedstawiciele firm bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat inicjatywy Wydziału. Padło wiele deklaracji współpracy i wsparcia.

W grudniu odbędą się indywidualne spotkania robocze podczas których planowane jest wypracowanie wraz z przedsiębiorcami wspólnych rozwiązań dydaktycznych na rzecz przyszłych przedmiotów. Rozmowy dotyczyć będę również współprowadzenia projektów studenckich których tematy będą formułowane przez praktyków oraz realizacji prac dyplomowych w powiązaniu z potrzebami pracodawców.

   

Źródło finansowania inicjatywy stworzenia nowego kierunku studiów, zad. 7  Pilotażowa realizacja innowacyjnej ścieżki kształcenia obejmującej znaczny komponent zespołowych zajęć projektowych we wczesnej fazie studiów
Okres realizacji: 1.03.2019 – 28.02.2023. Projekt o charakterze eksperymentalnym – dla 30 osób rozpoczynających studia I stopnia w 2020 r.