Aktualności

Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku „Inżynieria Internetu Rzeczy”

W dniu 21 listopada 2019 r. w Audytorium Centralnym Wydziału odbyło się seminarium pt. Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku „Inżynieria Internetu Rzeczy”.
Spotkanie miało na celu przedstawienie przedsiębiorcom – przedstawicielom firm i instytucji, nowego kierunku studiów inżynierskich, który będzie realizowany na Wydziale od roku akademickiego 2020/2021.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba gorąco witając wszystkich przybyłych gości. Warto zaznaczyć, że zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane
było do osób, które – w wyniku rozmów przeprowadzonych przez przedstawicieli Wydziału
w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwie Cyfryzacji oraz podczas konferencji Perspektywy dla rozwoju internetu rzeczy w Polsce, zorganizowanej z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Cyfryzacji – wyraziły zainteresowanie współpracą z Wydziałem,
w szczególności w związku z planowanym uruchomieniem studiów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy.

  

Na zaproszenie Wydziału do nawiązania współpracy jeszcze we wrześniu odpowiedział Centralny Ośrodek Informatyki, reprezentowany przez Dyrektora, pana Marcina Walentynowicza. Przedstawiciele obydwu instytucji spotkali się 9 października 2019 r. w siedzibie COI. Celem tamtego spotkania było przedstawienie Centralnego Ośrodka Informatyki oraz wskazanie obszarów współpracy Ośrodka z czołową wyższą uczelnią w kraju jaką jest Politechnika Warszawska. Konsekwencją październikowej wizyty będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy organizacjami,
a następnie powołanie grup roboczych oraz uruchomienie inicjatyw partnerskich wykorzystujących potencjał obu Zespołów.

Natomiast w kontekście uruchomienia nowego kierunku studiów dyrektor COI powiedział –
(...) Nas do współpracy nie trzeba było namawiać. Będzie to doskonała okazja do wymiany wiedzy
i doświadczeń między PW i COI na płaszczyźnie rejestrów państwowych zawierających dane 55 mln obywateli (...).  Wspierając pomysł uruchomienia kierunku Inżynieria internetu rzeczy, Dyrektor Walentynowicz mówił o perspektywach jakie otrzymają studenci – począwszy od udziału w wielkich przedsięwzięciach realizowanych przez COI, poprzez staże i praktyki, aż po możliwość zatrudnienia.

Gośćmi Wydziału byli przedstawiciele firm: ABB, Centralny Ośrodek Informatyki, Deloitte Advisory
Sp. z o.o., Energotel, Globema, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, IBM Cloud, Masters, Platforma Przemysłu Przyszłości, Polkomtel, Sieć Badawcza ŁukasiewiczInstytut Technologii Elektronowej, Siemens, Tixon Technology, T-Mobile Polska S.A., VIGO oraz Związek Pracodawców Polska Platforma Technologii Fotoniki.

  

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski – kierownik zespołu programowego – zaprezentował koncepcję kształcenia inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy. Koncepcja ta zakłada wykorzystanie – w niespotykanej dotychczas w polskich uczelniach skali – innowacyjnych form kształcenia, opartych
na realizacji zespołowych projektów (Project Based Learning), których tematy związane są
z problemami występującymi w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i innych partnerów Uczelni.

  

Prodziekan ds. nauczania dr inż. Daniel Paczesny szeroko omówił kwestie zakresu współpracy – wspólnego z przedsiębiorcami kształtowania oferty dydaktycznej Wydziału a następnie ich aktywny udział w tworzeniu i realizowaniu tego programu.

  

Podczas dyskusji przedstawiciele firm bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat inicjatywy Wydziału. Padło wiele deklaracji współpracy i wsparcia.

W grudniu odbędą się indywidualne spotkania robocze podczas których planowane jest wypracowanie wraz z przedsiębiorcami wspólnych rozwiązań dydaktycznych na rzecz przyszłych przedmiotów. Rozmowy dotyczyć będę również współprowadzenia projektów studenckich których tematy będą formułowane przez praktyków oraz realizacji prac dyplomowych w powiązaniu z potrzebami pracodawców.

   

Źródło finansowania inicjatywy stworzenia nowego kierunku studiów, zad. 7 Pilotażowa realizacja innowacyjnej ścieżki kształcenia obejmującej znaczny komponent zespołowych zajęć projektowych we wczesnej fazie studiów
Okres realizacji: 1.03.2019 – 28.02.2023. Projekt o charakterze eksperymentalnym – dla 30 osób rozpoczynających studia I stopnia w 2020 r.