Aktualności

„Inżynieria Internetu Rzeczy” - otwarte posiedzenie Komisji ds. Kształcenia

W dniu 10 grudnia br. miało miejsce otwarte posiedzenie Komisji
ds. Kształcenia na naszym Wydziale poświęcone nowemu kierunkowi studiów Inżynieria Internetu Rzeczy.

Planowane jest uruchomienie studiów I stopnia na tym kierunku w roku akademickim 2020/2019 dla grupy 30 osób.
Prace programowe są realizowane w ramach programu NERW 2.  

Prezentację prowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski.

  

Program studiów na tym nowym kierunku będzie interdyscyplinarny. Będzie on obejmować między innymi zagadnienia związane z wyposażeniem obiektów w inteligentne sensory i receptory, infrastrukturą sieciową oraz systemem gromadzenia, przesyłania i analizy zebranych danych. Będziemy mieć do czynienia z integracją wiedzy z zakresu informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i cyberbezpieczeństwa.

  

Kształcenie w zakresie Internetu Rzeczy będzie realizowane w formie nauczania projektowego
na wszystkich semestrach studiów (Project-Based Learning - PBL). Studenci będą pracować w 4-6 osobowych grupach.

  

Zajęcia będą prowadzić pracownicy Wydziału, ale przewidywany jest też udział w procesie kształcenia specjalistów z zewnątrz: z firm i instytucji działających w obszarze nowoczesnych technologii.
Od prowadzących zajęcia wymagane będą umiejętności koordynowania samokształcenia studentów
i wspomaganie ich działań podczas konsultacji i zajęć w otwartych laboratoriach.
Praktyczne doświadczenia w zespołowym realizowaniu dużych projektów podczas studiów będą stanowić jeden z zasadniczych elementów w portfolio absolwentów.

  

Studia na nowym kierunku wykształcą osoby, które będą łączyły wiedzę techniczną z umiejętnościami, które mogą okazać się przydatne przy zakładaniu start-upów i rozwijaniu przedsiębiorczości studenckiej. Ich przyszła kariera zawodowa będzie po części rozwijać się w zawodach, których dziś jeszcze nie ma.

  

Źródło finansowania inicjatywy stworzenia nowego kierunku studiów, zad. 7 Pilotażowa realizacja innowacyjnej ścieżki kształcenia obejmującej znaczny komponent zespołowych zajęć projektowych we wczesnej fazie studiów
Okres realizacji: 1.03.2019 – 28.02.2023. Projekt o charakterze eksperymentalnym – dla 30 osób rozpoczynających studia I stopnia w 2020 r.