Aktualności

Nagroda w Europejskim konkursie Galileo Masters 2018 dla projektu „NaviSoC”

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w konsorcjum z rodzimym spin-off’em firmą ChipCraft Sp. z o.o.  oraz firmą Inowatronika Tomasz Radomski, został laureatem Regional Prize Winner  w największym i prestiżowym konkursie Galileo Masters 2018 wspierającym komercyjne wykorzystanie nawigacji satelitarnej. 

Konkurs Galileo Masters organizowany jest pod auspicjami GSA (European GNSS Agency), Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej .

Szczegóły na stronie www  , w dokumencie o laureatach - (str. 42) oraz w artykule o " Kosmicznych Oscarach

Już teraz można oglądać tutaj kilka obrazów z polskiej gali finałowej. 

Zgłoszenia, zawierające pomysły na wykorzystanie nawigacji satelitarnej w codziennym życiu, przyjmowane były od 1 maja do 6 sierpnia 2018 r. W tym roku zgłoszonych zostało 266 kompletnych pomysłów z całego świata, z czego 46 napłynęło z Polski.

Wygraną Poland Challenge został nagrodzony projekt NaviSoC™ pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy”.

Celem projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.

W wyniku realizacji projektu powstanie produkt w postaci układu elektronicznego, tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.

 

Projekt NaviSoC (nr POIR.04.01.04-00-0101/16) jest współfinasowany w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 6 700 454,84 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 5 799 779,05 zł   

Okres realizacji projektu: 2017-2020 r.

Skład zespołu wykonawców projektu:

dr hab. inż., prof. nzw. Witold Pleskacz – kierownik projektu (Lider – Politechnika Warszawska)

dr inż. Krzysztof Marcinek

mgr inż. Paweł Narczyk

mgr inż. Andrzej Berent

inż. Adam Borkowski

mgr inż. Igor Butryn

mgr inż. Tomasz Mrozek

mgr inż. Daniel Pietroń

mgr inż. Szymon Reszewicz

mgr inż. Łukasz Wiechowski

 

dr inż. Tomasz Borejko – kierownik prac B+R (Partner – ChipCraft)

dr inż. Krzysztof Siwiec

mgr inż. Rafał Harabień

mgr inż. Maciej Plasota

mgr inż. Tomasz Wojciechowski

 

dr inż. Tomasz Radomski – kierownik prac B+R (Partner – Inowatronika)

mgr inż. Mariusz Krej

dr inż. Kamil Klepacki

mgr inż. Marcin Pakalski

Więcej informacji:

http://chipcraft-ic.com/32,Uklady_nawigacyjne.html

http://inowatronika.com/capabilities.html

 

Osoba do kontaktów w sprawie projektu:

dr inż. Tomasz Borejko

e-mail: T.Borejko@chipcraft-ic.com