Aktualności

Nowe odkrycie w eksperymencie ALICE

Naukowcy z międzynarodowego eksperymentu ALICE w Wielkim Zderzaczu Hadronów ustalili masę swobodnego kwarka powabnego. Tym samym potwierdzili ustalenia teorii opisującej 1/4 świata. Badania zaowocowały publikacją w „Nature”, a wśród jej autorów są pracownicy i doktoranci z Politechniki Warszawskiej.

Kwark powabny to niezwykle mała cząstka elementarna, która uwielbia towarzystwo. Już ułamek sekundy od swoich narodzin (w tym wypadku jest to stutysięczna miliardowa miliardowej części sekundy – 10^-23) próbuje znaleźć sobie partnera lub partnerów.

Całkiem sporo wiemy już o własnościach hadronów, a więc związkach kwarków, ale wciąż brakuje nam danych, jak zachowują się kwarki, kiedy są zupełnie same. Postanowili to zbadać naukowcy z eksperymentu ALICE. Zaprojektowali eksperyment, który pozwoli ustalić własności kwarka powabnego w tej króciutkiej chwili, kiedy szuka partnera. Publikacja na ten temat ukazała się w „Nature”.

W eksperymencie ALICE biorą udział cztery polskie instytucje naukowe: Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Finalne analizy, które prowadzą do konkretnego odkrycia – jak w tym przypadku, wykonuje mała grupa naukowców. Ich praca jest jednak zwieńczeniem wysiłku wielu osób zaangażowanych w badania w ALICE, dlatego na liście autorów publikacji wymienia się zawsze, w kolejności alfabetycznej, wszystkie osoby uczestniczące w eksperymencie. Współautorzy publikacji w „Nature” z Politechniki Warszawskiej: mgr inż. Kamil Deja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr inż. Łukasz Graczykowski (Wydział Fizyki), dr Rihan Haque (Wydział Fizyki), dr inż. Monika Jakubowska (Wydział Elektryczny), dr inż. Małgorzata Janik (Wydział Fizyki), mgr inż. Przemysław Karczmarczyk (Wydział Fizyki), prof. dr hab. inż. Adam Kisiel (Wydział Fizyki), dr Georgy Kornakov (Wydział Fizyki), mgr inż. Julian Myrcha (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), mgr inż. Piotr Nowakowski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr inż. Janusz Oleniacz (Wydział Fizyki), prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), mgr inż. Wioleta Rzęsa (Wydział Fizyki), dr hab. inż. Tomasz Trzciński, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk, prof. uczelni (Wydział Fizyki).