Aktualności

Nowy program studiów I stopnia na kierunku Elektronika - otwarte posiedzenie Komisji ds. Kształcenia

ATHENS

   
21 stycznia 2020 r. odbyło się otwarte posiedzenie Komisji ds. Kształcenia Rady Wydziału pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kraśniewskiego
w celu przedstawienia nowych elementów projektu programu studiów
I stopnia na kierunku Elektronika

      

Proponowane zmiany, dotyczące przystosowania programu do zmieniającego się rynku pracy
i wyników prac badawczych, zaprezentował dr hab. inż. Piotr Wieczorek (ISE).
Zostały one opracowane przez zespół kilkudziesięciu osób złożony z wykładowców wydziału
w konsultacji z przedsiębiorstwami z branży oraz studentami z Wydziałowej Rady Samorządu.
   

   
Na spotkaniu podjęty został m.in. temat adaptacji zajęć z matematyki i fizyki na pierwszych latach studiów do późniejszych przedmiotów kierunkowych dotyczących m.in.:

  • teorii obwodów,
  • elektroniki analogowej i cyfrowej,
  • fotoniki,
  • elektroniki i informatyki w medycynie.

Poszczególne przedmioty powinny pasować do siebie i być ze sobą powiązane w większe całości.
Jako wzór posłużyły programy uczelni technicznych z zagranicy (m.in. Mediolan, Leuven).
Program kierunku został także zmodyfikowany z myślą o priorytetowych obszarach badawczych (POB) uczelni, określonych w ramach udziału w prestiżowym konkursie Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Trudniejsze jedno-semestralne przedmioty zostały przedłużone na 2 semestry. Wprowadzono nowe przedmioty dotyczące:

  • materiałów i konstrukcji,
  • wstępu do elektrotechniki,
  • projektowania systemów elektronicznych i fotonicznych,

oraz projekty zespołowe.

Opracowana została sylwetka absolwenta, według której absolwent poza pracami projektowymi
i inżynierskimi jest przygotowany do pracy zespołowej oraz posiada umiejętność ciągłego uczenia się.

   
Uruchomienie nowego programu studiów zostało zaplanowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. 

   

Źródło finansowania inicjatywy, zad. 18 Kształcenie na kierunku elektronika (1 i 2 st.) - praca dyplomowa realizowana z uwzględnieniem potrzeb pracodawcy. Opracowanie nowych i zmodyfikowanie istniejących programów i modułów kształcenia