Aktualności

Prof. Władysław Findeisen honorowym obywatelem Warszawy!

W dniu 2020-06-18 Rada m.st. Warszawy przyjęła uchwałę nadającą zaszczytną godność Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawy wybitnemu uczonemu i działaczowi publicznemu profesorowi Władysławowi Findeisenowi. Godność ta została nadana dzięki staraniom Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej.

  
Profesor Władysław Findeisen w czasie II Wojny Światowej był członkiem Armii Krajowej i walczył
w Powstaniu Warszawskim. W 1945 r. podjął studia na Politechnice Warszawskiej, wiążąc się
z obecnym Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych po dzień dzisiejszy. W 1981 r. został wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej w pierwszych wolnych wyborach władz akademickich, przeprowadzając Uczelnię przez okres Stanu Wojennego, by w 1985 r. zostać odwołanym
przez Ministra Szkolnictwa Wyższego z powodów politycznych. W późniejszych latach, w ramach aktywności publicznej, był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, a w latach 1989-93 Senatorem RP. Posiada znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej i bogaty dorobek naukowy,
jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Nadano mu szereg godności, w tym 4 doktoraty honoris causa oraz najwyższe polskie odznaczenie cywilne - Order Orła Białego.

  
Więcej informacji o Profesorze można znaleźć w załączonym pliku:

Findeisen_Wladyslaw (pdf, 145,17 kB)

  

(Źródło zdjęcia: poznan.wikia.org)