Aktualności

Projekt Politechniki Warszawskiej z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich!

Na fotografii: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk

Na realizację projektu „Mazowiecka platforma technologii materiałowych
i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” Politechnika Warszawska otrzyma blisko 39,8 mln zł z UE. Wsparcie przeznaczone zostanie na rozbudowę infrastruktury badawczej oraz stworzenie unikatowego centrum badawczo-rozwojowego.

W ramach tego Projektu powstaną dwa laboratoria:

  • laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych (zlokalizowane na terenie lotniska w Sierakowie k. Przasnysza) 
  • laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych (zlokalizowane na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Chemicznym).

Utworzenie takiej bazy umożliwi m.in. prowadzenie prac nad rozwojem technologii małych statków powietrznych oraz autonomicznych lotów systemów bezzałogowych. Dodatkowo badane będą współdziałania systemów monitorowania przestrzeni powietrznej. Projekt wpłynie też na rozwój technologii związanych z ekologią, magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa. Ważnym elementem inwestycji jest też opracowanie nowych materiałów oraz stworzenie innowacyjnych prototypów systemów przetwarzania i magazynowania energii.

Badania naukowe prowadzone przy wykorzystaniu infrastruktury laboratoryjnej powstałej dzięki środkom unijnym będą miały korzystny wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego m.in. poprzez korzystny wpływ na opracowanie energooszczędnych technologii produkcji w wielu dziedzinach gospodarki.

Umowa została zawarta 29 grudnia 2020 roku. Podpisy złożyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba.

Całkowita wartość Projektu to ponad 60,3 mln złotych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez 6 wydziałów PW:

  • Wydział Fizyki,
  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
  • Wydział Chemiczny,
  • Wydział Elektryczny,
  • Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

  
Szczegółowe informacje: funduszedlamazowsza.eu.

 

(Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu)