Aktualności

Unowocześnienie kształcenia na kierunku informatyka - otwarte posiedzenie Komisji ds. Kształcenia

ATHENS

   
14 stycznia br. miało miejsce otwarte posiedzenie Komisji ds. Kształcenia Rady Wydziału poświęcone zmianom programowym studiów II stopnia
na kierunku Informatyka, polegającym głównie na utworzeniu nowych specjalności oraz wprowadzeniu nowoczesnych metod dydaktycznych

Spotkanie poprowadził dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Informatyki dr Rajmund Kożuszek, jeden z członków zespołu opracowującego nowe założenia programowe.

   

  

Powodów, dla których zdecydowano się opracować nowy program było kilka:

 • obecny program studiów II stopnia jest częścią pochodzącego z 2002 r. programu jednolitych studiów magisterskich;
 • absolwenci i studenci oceniają obecny program jako nie w pełni adekwatny do state-of-the-art informatyki oraz do potrzeb rynku pracy;
 • obecne formy nauczania nie są w pełni dopasowane do zmian w procesach poznawczych i behawioralnych studentów oraz zmian technologicznych;
 • pracodawcy wskazują na braki absolwentów w kompetencjach, zwłaszcza miękkich;
 • zwiększa się systematycznie udział studentów po innych wydziałach i uczelniach;
 • potrzeby wynikające ze statusu uczelni badawczej.

U podstaw pracy nad programem było określenie sylwetki absolwenta, zdecydowano się 
na utworzenie wspólnego rdzenia uzupełnianego o cechy specyficzne dla każdej ze specjalności.

   

Po przeanalizowaniu zakresów tematycznych kierunku zaproponowano utworzenie 3 specjalności
oraz ich wstępne nazwy:

 • Informatyka w multimediach
 • Inteligentne systemy
 • Sztuczna inteligencja

   

Przedstawione zostały efekty uczenia się, przedyskutowano także zaprezentowane modelowe programy specjalności.

Zaproponowano pomocne rozwiązania dla kandydatów z zewnątrz i tych rekrutujących się spośród absolwentów wydziału:

 • publicznie dostępny zbiór zadań i problemów wraz z rozwiązaniami służących samoocenie kandydatów pod kątem posiadania wymaganej wiedzy i umiejętności;
 • tutorzy dla studentów nie mających promotorów – wspomaganie wyboru przedmiotów
 • pokazanie w programie specjalności ścieżek zapewniających uzyskanie spójnego zestawu wiedzy
  i umiejętności w wyróżnionych obszarach informatyki;
 • zwiększenie udziału studentów w pracach zespołów badawczych.

  

Uruchomienie nowego programu studiów w ramach projektu NERW zostało zaplanowane na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021.

   

Źródło finansowania inicjatywy, zad. 16 Unowocześnienie kształcenia na kierunku informatyka (I i II st.) - utworzenie nowych specjalności wraz z wprowadzeniem nowoczesnych metod dydaktycznych