Aktualności

Porozumienie o współpracy Politechniki Warszawskiej z Polską Agencją Kosmiczną

Podpisanie umowy o współpracy z Polską Agencją Kosmiczną

15 września br. prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna oraz dyrektor Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych naszego Wydziału prof. Józef Modelski podpisali porozumienie o współpracy w zakresie polskich systemów łączności satelitarnej.

Porozumienie dotyczy opracowania  na rzecz POLSA kompleksowej analizy na temat aktualnie działających systemów łączności satelitarnej, perspektyw ich rozwoju oraz możliwości wykorzystania zasobów orbitalnych, będących w dyspozycji Polski, w odniesieniu do potrzeb polskich użytkowników.

Więcej informacji: https://polsa.gov.pl/wydarzenia/umowa-polsa-politechnika-warszawska/