Aktualności

Wykład Marka Davisa na WEITI

Serdecznie zapraszamy 22.09.2023 o godz. 10:00 na wykład "Ultra Wide Band Surveillance Radar". Prelegentem jest Mark Davis z USA, prezydent IEEE Aerospace and Electronics Systems Society. Wykład jest organizowany w ramach programu IEEE AESS Distinguished Lecturer.

Prelekcja odbędzie się w Audytorium Centralnym na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. 

Więcej informacji o wykładzie można znaleźć pod adresem:

https://events.vtools.ieee.org/m/367864