Badania i nauka

Badacze z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej w projekcie EuPRAXIA

 
Zespół badaczy z Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej bierze udział w pracach przygotowawczych konsorcjum EuPRAXIA. 
 
EuPRAXIA to pierwszy europejski projekt, w ramach którego rozwija się dedykowana infrastruktura badawcza akceleratora cząstek wykorzystującego wzbudzone pole plazmowe do przyspieszania elektronów. 
 
Europejska społeczność akceleratorów plazmy otrzymała ważny impuls do opracowania gotowego
do użycia akceleratora plazmowego dzięki finansowaniu kilku inicjatyw o wartości wielu milionów euro w ramach projektu EuPRAXIA. Są to EuPRAXIA Preparatory Phase, EuPRAXIA Doctoral Network
i EuPRAXIA Advanced Photon Sources, a także finansowanie jednego ze stanowisk badawczych EuPRAXIA we Frascati, niedaleko Rzymu.
  
Projekt EuPRAXIA ma na celu zbudowanie innowacyjnego akceleratora elektronów wykorzystującego wysokie gradienty pola elektrycznego powstające, gdy przyspieszane cząsteczki wędrują przez plazmę. Ta technologia oferuje znaczne zmniejszenie rozmiaru i możliwe oszczędności kosztów w porównaniu z obecnymi najnowocześniejszymi akceleratorami opartymi rezonatorach pracujących na częstotliwościach radiowych. 
 
Projekt EuPRAXIA rozpoczął się od studium projektowego, które zostało sfinansowane w ramach unijnego programu "Horyzont 2020", a zakończyło się pod koniec 2019 r. publikacją pierwszego
na świecie raportu projektu koncepcyjnego dla akceleratora plazmy. EuPRAXIA została następnie włączona w 2021 r. do planu działania Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI), który określa te ośrodki badawcze o znaczeniu ogólnoeuropejskim, które odpowiadają długoterminowym potrzebom europejskich społeczności badawczych. 
 
Obecnie fundusze gwarancyjne UE i Wielkiej Brytanii przyznały 3 mln EUR na fazę przygotowawczą EuPRAXIA (PP), w skład której wchodzą 34 uczestniczące instytuty z Włoch, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Izraela, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA i CERN jako organizacji międzynarodowej. 
 
Nowy grant da konsorcjum wyjątkową szansę na przygotowanie w ciągu najbliższych czterech lat pełnej realizacji i realizacji EuPRAXIA. Projekt sfinansuje 548 osobo-miesięcy, w tym dodatkowe finansowanie z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, i będzie wspierany przez dodatkowe 1010 osobomiesięcy w naturze. EuPRAXIA-PP połączy instytucje badawcze i przemysł z powyższych krajów oraz Chiny, Japonię, Polskę i Szwecję, które podpisały umowę konsorcjum EuPRAXIA ESFRI.  

Więcej szczegółów w załączeniu:

EuPRAXIA Press Release (pdf, 344,91 kB)