Badania i nauka

Nasi badacze w gronie najczęściej cytowanych naukowców na świecie

W zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021 Politechnika Warszawska ma 47 przedstawicieli na liście obejmującej całą karierę badawczą i 38 w wykazie osiągnięć tylko za ostatni rok.

TOP 2% Scientists 2021 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960 roku), w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego. Na liście dotyczącej kariery naukowej znalazło się 1058 badaczy z Polski – to reprezentanci 163 instytucji naukowych (uczelni i instytutów badawczych). W zestawieniu za poprzedni rok mamy natomiast 1092 Polaków ze 165 instytucji.

Zestawienie jest przygotowywane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

Więcej informacji: https://pw.edu.pl/Aktualnosci/Badacze-z-PW-w-gronie-najczesciej-cytowanych-naukowcow-na-swiecie