Badania i nauka

Sztuczna inteligencja zadba o bezpieczeństwo w więzieniach

Nasi naukowcy pracują nad narzędziem do wykrywania zachowań niepożądanych wśród osób przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych. Rozwiązanie ma bazować na specjalnie zaprojektowanych algorytmach automatycznej detekcji i predykcji zdarzeń.

Jedną z bolączek jednostek penitencjarnych jest skuteczny monitoring miejsc, w których przebywają osadzeni. Obecnie funkcjonariusze obserwują sytuację w określonych lokalizacjach za pośrednictwem przemysłowych kamer IP. Wyzwanie stanowi obserwowanie wielu lokalizacji jednocześnie. Odciążeniem dla funkcjonariuszy Służby Więziennej może się okazać narzędzie opracowywane przez naszych badaczy.

"Obecnie są wdrożone systemy wizyjne, które jednak nie są zautomatyzowane. Funkcjonariusz sam musi zapanować nad dużą liczbą kamer i obserwować, co się dzieje w wyznaczonych punktach" – wyjaśnia prof. Piotr Bilski, kierujący projektem na naszym Wydziale – "Naszym zadaniem jest zaprojektowanie algorytmów przewidujących i wykrywających zdarzenia takie jak np. bójki, napaści na strażników, próby ucieczki".

Nasi naukowcy bazują na obrazie zarejestrowanym przez kamery i wykorzystują w badaniach głębokie sieci neuronowe uczone i uruchamiane na kartach graficznych. Chociaż istnieją już systemy umożliwiające wykrywanie na filmach konkretnych osób i zachowań, to zadanie, przed którym stoją nasi badacze, polega na ich zmodyfikowaniu i przystosowaniu do specyficznych warunków panujących w jednostkach penitencjarnych .

"Aby zminimalizować liczbę fałszywych alarmów, ale też uniknąć ryzyka niewychwycenia niebezpiecznych zachowań, musimy dysponować dostatecznie dużą liczbą przykładów poszczególnych zdarzeń o różnorodnym przebiegu. Przykładem mogą być bójki osadzonych – filmowane z różnych pozycji, w zmiennym oświetleniu. Wystarczająca liczba danych uczących musi iść w parze z odpowiednio dopasowanymi progami detekcji" – podkreśla prof. Piotr Bilski.

Na tle innych rozwiązań tego typu projekt będzie się wyróżniał m.in. otwartą architekturą. Dzięki niej możliwa będzie modyfikacja algorytmów i analiza danych wizyjnych, dźwiękowych i termowizyjnych. System ma być też skalowalny, co oznacza możliwość swobodnego określenia liczby jednocześnie przetwarzanych obrazów. W ramach projektu będzie również przygotowana baza konkretnych scenariuszy wraz z opisem zawierającym m.in. predyktory poszczególnych zdarzeń.

Projekt „Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości” jest finansowany przez NCBR. Liderem jest Politechnika Warszawska, zaś partnerami konsorcjum są: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach i firma JAS Technologie. Gestorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.