Badania i nauka

Pomagamy służbom zachować łączność w ekstremalnych warunkach

Mobilny Punkt Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT)

Opracowaliśmy koncepcję i wybudowaliśmy prototyp Mobilnego Punktu Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDiT). Pojazd z wysoce specjalistyczną aparaturą zapewni niezbędną łączność różnym służbom w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych.

Mobilny Punkt Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT) będzie niezbędny w pracy służb wszędzie tam, gdzie potencjalnie może mieć miejsce lub już wystąpiła sytuacja krytyczna. Klęski żywiołowe, powodzie, pożary, imprezy masowe, duże akcje poszukiwawcze czy nawet ataki terrorystyczne to typowe sytuacje jego użycia. Choć pojazd MPDIT z zewnątrz wygląda jak typowy bus, to jednak o jego wartości stanowi unikatowa, wysoce specjalistyczna aparatura, która zapewnia nie tylko niezbędną łączność w każdych warunkach, ale również integruje zróżnicowane środki komunikacji i nimi zarządza. To pozwala na sprawne planowanie i dowodzenie każdą akcją ratunkową, a w szczególności dowodzenie patrolami działającymi na znacznych obszarach. Wyposażenie pojazdu przygotowali inżynierowie Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Poźniaka.

„Zastosowane przez nas innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne pozwalają przede wszystkim zachować strukturę łączności lokalnej bez potrzeby zewnętrznych źródeł zasilania. W chwili klęsk żywiołowych, kiedy sieć komórkowa przestaje działać, ma to szczególne znaczenie. Co więcej, opracowana przez nas technologia to nie tylko przesyłanie sygnałów, ale również ich integracja i interpretacja. Oznacza to np. taką możliwość, że nie tylko otrzymamy obraz przekazany od patroli pieszych z obszaru ich działania, ale możemy zautomatyzować proces przekazania bezpośrednio do sieci powiadamiania OST112, a także wykorzystanie użytecznych informacji np. z baz policyjnych o osobach poszukiwanych lub niebezpiecznych.” – podkreśla dr inż. Grzegorz Kasprowicz konstruktor systemu – „Oprócz niezaprzeczalnych zalet użytkowych, nasze rozwiązania cechują się modułową budową. To pozwala na dowolną konfigurację teletechniczną, a więc szybkie dopasowanie sprzętu i kanałów łączności do potrzeb zaistniałej sytuacji. Innych rozwiązań oczekują policjanci poszukujący zaginionych, innych strażacy walczący z pożarami a jeszcze innych zarządzający siłami służb publicznych przy ochronie i zabezpieczeniu imprez masowych”.

„Nasze rozwiązanie wychodzi naprzeciw potrzebom Policji. Obecnie prowadzone testy terenowe według scenariuszy różnych służb wskazują na celowość spełniania rzeczywistych wymogów technicznych i taktycznych w takich sytuacjach, szczególnie w sprzęcie integrującym kanały komunikacji niezbędne w dzisiejszych czasach” – zwraca uwagę dr inż. Zbigniew M. Wawrzyniak, koordynujący zagadnienia testowania i ewaluacji systemu.

Służby bezpieczeństwa, w tym Policja, w zaproponowanym rozwiązaniu doceniają przede wszystkim korzyści związane z:

  • tworzeniem ad-hoc sieci MESH (kratowej) – natychmiastowe zbudowanie jednolitej sieci Wi-Fi, a więc dostarczenie użytkownikowi łączności z jednym urządzeniem dostępowym, choć tak naprawdę sieć może utworzyć wiele punktów pośrednich. Takie rozwiązanie nie tylko poprawia zasięg sygnału Wi-Fi, ale również niweluje straty przy przekazywaniu sygnału, poprawia stabilność działania sieci oraz daje się łatwo instalować i konfigurować,
  • możliwością transmisji treści w formie strumieni audio i video – system oferuje nie tylko przekazywanie informacji, ale także zapewnia dobrą komunikację głosową, tekstową i niezawodnie przesyła obraz w wysokiej rozdzielczości,
  • szybką komunikację PTT – technologia Push To Talk (naciśnij i mów) umożliwia szybką komunikację w obrębie wybranej grupy osób, w której nadawanie informacji możliwe jest poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku,
  • wizualizacją lokalizacji punktów łączności na mapie wraz z możliwością komunikacji w interfejsie graficznym odbiory – w konsoli sterującej całym systemem,
  • możliwością wyboru medium z GSM, Wifi lub bez – łatwe przełączanie się i adaptacja całego systemu komunikacji dostosowując jego działanie do wybranego wariantu infrastruktury,
  • wykorzystaniem systemów analogowych VHF/UHF (radiotelefony), cyfrowych DMR/TETRA (łączność radiowa), użycie radiolinii lub łączności satelitarnej,
  • integracja z węzłem dostępowym sieci OST 112 różnymi kanałami – ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej, która jest podstawą działania Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

Choć zaproponowane rozwiązanie jest przygotowane jako demonstrator technologii (prototyp), to wkrótce dzięki ścisłej współpracy m.in. z polską Policją, może znaleźć praktyczne zastosowanie w warunkach rzeczywistych.

„Opracowany w naszym Wydziale mobilny punkt do zarządzania kryzysowego jest kolejnym przykładem posiadanych i rozwijanych kompetencji w kluczowym dla nas obszarze – technologii łączności, elektroniki i systemów informatycznych. Jesteśmy dumni, że naszymi pracami naukowymi możemy poprawiać bezpieczeństwo nas wszystkich i naszego kraju” – podkreśla prof. dr hab. Michał Malinowski, Dziekan WEiTI PW – „cieszy nas, że zaprezentowane rozwiązania podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Obronnego w Kielcach owocują już bardzo konkretnymi zapytaniami m.in. od Policji. Wierzymy, że zacieśnianie takiej współpracy technicznej pozwoli nam wdrożyć technologie i praktyczne rozwiązania wypracowane na Wydziale i będzie otwartymi drzwiami do kolejnych projektów w przyszłości”.

Pojazd MPiDT wraz ze specjalizowanym wyposażeniem i oprogramowaniem to wymierny efekt osiągnięty wspólnie z konsorcjantami: Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Vortex Spółka z o.o. oraz firmą Longevity, w ramach realizowanego od grudnia 2018 roku projektu pt.: „Mobilny Punkt Dystrybucyjny Infrastruktury Teleinformatycznej (MPDIT)”. Wartość prac wynosi 9 918 729,00 zł, a środki na ich wykonanie o wartości 9 068 729,00 zł pochodzą z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu Bezpieczeństwo i Obronność BiO9 z 2018 roku.

Polscy naukowcy od kilkunastu lat pracują dla obronności i bezpieczeństwa kraju. Przełomowe technologie i nowoczesne rozwiązania wielokrotnie znalazły już praktyczne zastosowania. Uczestniczą w kolejnych konkursach Bezpieczeństwo i Obronność. Takim przykładem są m.in. projekty wykonane dla Policji czy Straży Granicznej. Są to rozwiązania służące do integracji sygnałów wizyjnych, prognozowania przestępczości, integracji rozwiązań łączności specjalistycznych do ochrony granicy państwowej.

Dziś naukowcy stają przed wyzwaniami związanymi m.in. z technologii kwantowych oraz ciągle aktualnymi zagadnieniami modułowej konstrukcji specjalistycznego sprzętu cyfrowego dostosowanego do specyficznych potrzeb w zakresie łączności oraz integracji funkcjonalności wspomagających działanie służb, np. Policji czy też Straży Granicznej.